Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

n-Heptane, 99% for synthesis (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 142-82-5
Katalógové číslo: 162062,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 100.21 g/mol

 89,01 bez DPH  107,70 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  876,18
cena bez DPH  257,72
cena bez DPH  257,31

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  885,56
cena bez DPH  260,47

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  453,84

cena bez DPH  1.327,24

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  767,60
cena bez DPH  225,79

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  541,71
cena bez DPH  106,24

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.477,15
cena bez DPH  434,44
cena bez DPH  169,71
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  2.428,26
cena bez DPH  39,45
cena bez DPH  25,67

cena bez DPH  645,78

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  374,41

cena bez DPH  99,57

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  257,99

cena bez DPH  45,64

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  584,61

cena bez DPH  155,44

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  416,44

cena bez DPH  73,73

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  619,46
cena bez DPH  164,69
cena bez DPH  38,84
cena bez DPH  142,30
cena bez DPH  92,46
cena bez DPH  122,60
cena bez DPH  64,75
cena bez DPH  109,96
cena bez DPH  100,21
cena bez DPH  128,42
cena bez DPH  229,57
cena bez DPH  314,16
cena bez DPH  164,15
cena bez DPH  72,49
cena bez DPH  215,86
cena bez DPH  85,12
cena bez DPH  60,56
cena bez DPH  126,55
cena bez DPH  49,83
cena bez DPH  206,91
cena bez DPH  87,98