Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

n-Heptane, 99% for synthesis (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 142-82-5
Katalógové číslo: 162062,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 100.21 g/mol

 92,00 bez DPH  111,32 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  905,56
cena bez DPH  266,36
cena bez DPH  265,94

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  915,26
cena bez DPH  269,20

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  469,06

cena bez DPH  1.371,74

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  793,33
cena bez DPH  233,36

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  559,88
cena bez DPH  109,80

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.526,68
cena bez DPH  449,00
cena bez DPH  175,40

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  2.509,68
cena bez DPH  40,77
cena bez DPH  26,53

cena bez DPH  667,43

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  386,97

cena bez DPH  102,91

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  266,64

cena bez DPH  47,17

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  604,21

cena bez DPH  160,64

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  430,40

cena bez DPH  76,20

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  640,24
cena bez DPH  170,21
cena bez DPH  40,15
cena bez DPH  147,07
cena bez DPH  95,56
cena bez DPH  126,70
cena bez DPH  66,92
cena bez DPH  113,64
cena bez DPH  103,56
cena bez DPH  132,73
cena bez DPH  237,26
cena bez DPH  324,69
cena bez DPH  169,65
cena bez DPH  74,92
cena bez DPH  223,10
cena bez DPH  87,98
cena bez DPH  62,59
cena bez DPH  130,79
cena bez DPH  51,50
cena bez DPH  213,85
cena bez DPH  90,93
cena bez DPH  77,59
cena bez DPH  187,18
cena bez DPH  74,64