Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

n-Heptane pure (1 x 25 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 25 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 142-82-5
Katalógové číslo: 142062,3516
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 100.21 g/mol

 1.331,56 bez DPH  1.611,19 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  879,03
cena bez DPH  258,56
cena bez DPH  258,16

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  888,45
cena bez DPH  261,31

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  455,32
cena bez DPH  89,31

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  770,09
cena bez DPH  226,51

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  543,48
cena bez DPH  106,59

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.481,96
cena bez DPH  435,85
cena bez DPH  170,26
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  2.436,17
cena bez DPH  39,57
cena bez DPH  25,75

cena bez DPH  647,88

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  375,64

cena bez DPH  99,89

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  258,83

cena bez DPH  45,79

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  586,51

cena bez DPH  155,94

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  417,79

cena bez DPH  73,97

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  621,48
cena bez DPH  165,22
cena bez DPH  38,97
cena bez DPH  142,76
cena bez DPH  92,77
cena bez DPH  122,99
cena bez DPH  64,96
cena bez DPH  110,31
cena bez DPH  100,53
cena bez DPH  128,84
cena bez DPH  230,31
cena bez DPH  315,18
cena bez DPH  164,69
cena bez DPH  72,73
cena bez DPH  216,56
cena bez DPH  85,40
cena bez DPH  60,76
cena bez DPH  126,96
cena bez DPH  50,00
cena bez DPH  207,59
cena bez DPH  88,26