Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

n-Heptane (Reag. Ph. Eur.) for analysis (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 142-82-5
Katalógové číslo: 122062,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
Molární hmotnost: 100.21 g/mol

 106,24 bez DPH  128,55 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  876,18
cena bez DPH  257,72
cena bez DPH  257,31

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  885,56
cena bez DPH  260,47

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  453,84
cena bez DPH  89,01
cena bez DPH  155,23

cena bez DPH  1.327,24

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  767,60
cena bez DPH  225,79

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  541,71

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.477,15
cena bez DPH  434,44
cena bez DPH  136,77
cena bez DPH  61,83
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  39,45
cena bez DPH  25,67

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  384,47

cena bez DPH  104,26

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  266,23

cena bez DPH  48,26

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  534,74

cena bez DPH  145,18

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  380,25

cena bez DPH  68,90

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  568,66
cena bez DPH  153,93
cena bez DPH  38,84
cena bez DPH  142,30
cena bez DPH  92,46
cena bez DPH  122,60
cena bez DPH  64,75
cena bez DPH  109,96
cena bez DPH  100,21
cena bez DPH  128,42
cena bez DPH  229,57
cena bez DPH  314,16
cena bez DPH  164,15
cena bez DPH  72,49
cena bez DPH  215,86
cena bez DPH  85,12
cena bez DPH  60,56
cena bez DPH  126,55
cena bez DPH  49,83
cena bez DPH  206,91
cena bez DPH  87,98