Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

n-Heptane (Reag. Ph. Eur.) for analysis (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 142-82-5
Katalógové číslo: 122062,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 205-563-8
Molární hmotnost: 100,21 g/mol

 199,45 bez DPH  241,33 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  741,89

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  775,21
cena bez DPH  228,02
cena bez DPH  223,24

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  705,38
cena bez DPH  207,47

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  380,98
cena bez DPH  74,68
cena bez DPH  133,14

cena bez DPH  1.085,12

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  678,11

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  480,19
cena bez DPH  94,18

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.286,88
cena bez DPH  378,46
cena bez DPH  105,64
cena bez DPH  55,34
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  120,27
cena bez DPH  218,24
cena bez DPH  298,65
cena bez DPH  156,05
cena bez DPH  68,91
cena bez DPH  205,21
cena bez DPH  80,93
cena bez DPH  57,57
cena bez DPH  120,31
cena bez DPH  47,37
cena bez DPH  196,70
cena bez DPH  83,64
cena bez DPH  71,36
cena bez DPH  172,17
cena bez DPH  68,66
cena bez DPH  57,57
cena bez DPH  72,67
cena bez DPH  37,47

cena bez DPH  75,28

cena bez DPH  31,89
cena bez DPH  79,02
cena bez DPH  37,79
cena bez DPH  94,18
cena bez DPH  49,07
cena bez DPH  74,40
cena bez DPH  30,65
cena bez DPH  17,26
cena bez DPH  56,93
cena bez DPH  86,15