Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

n-Heptane (Reag. Ph. Eur.) for analysis (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 142-82-5
Katalógové číslo: 122062,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 205-563-8
Molární hmotnost: 100,21 g/mol

 209,99 bez DPH  254,09 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  757,07
cena bez DPH  150,60
cena bez DPH  116,82
cena bez DPH  59,98
cena bez DPH  757,07

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  719,81
cena bez DPH  211,72

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  388,78
cena bez DPH  76,21

cena bez DPH  1.107,31

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.373,17
cena bez DPH  403,89

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  713,69
cena bez DPH  209,99

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  503,48
cena bez DPH  98,77
cena bez DPH  234,64

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  815,13
cena bez DPH  239,64

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  815,13
cena bez DPH  239,64
cena bez DPH  234,64

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  719,81
cena bez DPH  211,72

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  388,78
cena bez DPH  76,21
cena bez DPH  150,60

cena bez DPH  1.107,31

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  713,69

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  503,48
cena bez DPH  98,77

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.373,17
cena bez DPH  403,89
cena bez DPH  116,82
cena bez DPH  59,98
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  122,74
cena bez DPH  222,70
cena bez DPH  304,76
cena bez DPH  159,24
cena bez DPH  70,32
cena bez DPH  209,40
cena bez DPH  82,58