Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

n-Heptane (Reag. Ph. Eur.) for analysis (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 142-82-5
Katalógové číslo: 122062,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
Molární hmotnost: 100.21 g/mol

 224,87 bez DPH  272,09 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  872,64
cena bez DPH  256,68
cena bez DPH  256,28

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  881,99
cena bez DPH  259,41

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  452,01
cena bez DPH  88,65
cena bez DPH  154,61

cena bez DPH  1.321,88

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  764,50

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  539,53
cena bez DPH  105,81

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.471,18
cena bez DPH  432,69
cena bez DPH  136,21
cena bez DPH  61,59
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  2.418,45
cena bez DPH  39,29
cena bez DPH  25,57

cena bez DPH  643,17

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  372,90

cena bez DPH  99,17

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  256,94

cena bez DPH  45,46

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  582,25

cena bez DPH  154,81

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  414,76

cena bez DPH  73,43

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  616,97
cena bez DPH  164,02
cena bez DPH  38,69
cena bez DPH  141,73
cena bez DPH  92,09
cena bez DPH  122,10
cena bez DPH  64,49
cena bez DPH  109,51
cena bez DPH  99,80
cena bez DPH  127,91
cena bez DPH  228,64
cena bez DPH  312,88
cena bez DPH  163,49
cena bez DPH  72,20
cena bez DPH  214,99
cena bez DPH  84,78
cena bez DPH  60,31
cena bez DPH  126,03
cena bez DPH  49,64