Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

n-Heptane (Reag. Ph. Eur.) for analysis (1 x 5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 142-82-5
Katalógové číslo: 122062,0314
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 205-563-8
Molární hmotnost: 100,21 g/mol

 399,96 bez DPH  483,95 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  749,69
cena bez DPH  149,12
cena bez DPH  115,68
cena bez DPH  59,40
cena bez DPH  749,69

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  712,80
cena bez DPH  209,65

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  384,99
cena bez DPH  75,46

cena bez DPH  1.096,53

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.359,79
cena bez DPH  399,96

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  706,74
cena bez DPH  207,95

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  498,57
cena bez DPH  97,81
cena bez DPH  232,36

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  807,19
cena bez DPH  237,31

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  807,19
cena bez DPH  237,31
cena bez DPH  232,36

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  712,80
cena bez DPH  209,65

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  384,99
cena bez DPH  75,46
cena bez DPH  149,12

cena bez DPH  1.096,53

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  706,74
cena bez DPH  207,95

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  498,57
cena bez DPH  97,81

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.359,79
cena bez DPH  115,68
cena bez DPH  59,40
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  121,54
cena bez DPH  220,54
cena bez DPH  301,79
cena bez DPH  157,69
cena bez DPH  69,64
cena bez DPH  207,37
cena bez DPH  81,78