Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

n-Heptane (Reag. Ph. Eur.) for analysis (1 x 5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 142-82-5
Katalógové číslo: 122062,0314
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 205-563-8
Molární hmotnost: 100,21 g/mol

€ 360,64 bez DPH € 436,38 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH € 696,64

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 738,82
cena bez DPH € 217,31

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 482,12
cena bez DPH € 94,54

cena bez DPH € 414,77
cena bez DPH € 209,66

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 672,18
cena bez DPH € 197,68

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 345,93
cena bez DPH € 67,84
cena bez DPH € 123,24

cena bez DPH € 1.018,98

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 646,05
cena bez DPH € 190,03

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 457,97
cena bez DPH € 89,79

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 1.226,20
cena bez DPH € 99,18
cena bez DPH € 50,29
cena bez DPH € 0,00
cena bez DPH € 0,00

cena bez DPH € 0,00
cena bez DPH € 0,00
cena bez DPH € 82,64
cena bez DPH € 42,70

cena bez DPH € 86,95

cena bez DPH € 36,79
cena bez DPH € 91,26
cena bez DPH € 43,66
cena bez DPH € 323,31
cena bez DPH € 115,60
cena bez DPH € 60,29
cena bez DPH € 85,89
cena bez DPH € 37,25
cena bez DPH € 21,21
cena bez DPH € 369,75
cena bez DPH € 69,86
cena bez DPH € 99,45
cena bez DPH € 43,29
cena bez DPH € 24,55
cena bez DPH € 53,60
cena bez DPH € 31,80
cena bez DPH € 72,98
cena bez DPH € 35,74
cena bez DPH € 72,98
cena bez DPH € 36,60
cena bez DPH € 73,76
cena bez DPH € 36,60
cena bez DPH € 24,43