Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

n-Heptane (Reag. Ph. Eur.) for analysis (4 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 4
CAS/ID No.: 142-82-5
Katalógové číslo: 122062,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 205-563-8
Molární hmotnost: 100,21 g/mol
Původní cena:
 791,67 bez DPH
Zľava:
 118,75 (15 %)

 672,92 bez DPH  814,23 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  736,21

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  769,28
cena bez DPH  226,27
cena bez DPH  221,54

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  699,98
cena bez DPH  205,88

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  378,07
cena bez DPH  74,11
cena bez DPH  132,12

cena bez DPH  1.076,82
cena bez DPH  197,92

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  476,52
cena bez DPH  93,45

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.277,04
cena bez DPH  375,57
cena bez DPH  104,84
cena bez DPH  54,92
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  119,35
cena bez DPH  216,57
cena bez DPH  296,37
cena bez DPH  154,86
cena bez DPH  68,39
cena bez DPH  203,64
cena bez DPH  80,31
cena bez DPH  57,13
cena bez DPH  119,38
cena bez DPH  47,02
cena bez DPH  195,20
cena bez DPH  82,99
cena bez DPH  70,82
cena bez DPH  170,85
cena bez DPH  68,13
cena bez DPH  57,13
cena bez DPH  72,12
cena bez DPH  37,18

cena bez DPH  74,71

cena bez DPH  31,64
cena bez DPH  78,40
cena bez DPH  37,50
cena bez DPH  93,45
cena bez DPH  48,69
cena bez DPH  73,83
cena bez DPH  30,41
cena bez DPH  17,13
cena bez DPH  56,50
cena bez DPH  85,49