Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

n-Heptane (Reag. Ph. Eur.) for analysis (4 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 4
CAS/ID No.: 142-82-5
Katalógové číslo: 122062,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 205-563-8
Molární hmotnost: 100,21 g/mol
Původní cena:
 774,63 bez DPH
Zľava:
 116,25 (15.01 %)

 658,38 bez DPH  796,64 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  709,94

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  752,92
cena bez DPH  221,45

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  491,32
cena bez DPH  96,34

cena bez DPH  422,69
cena bez DPH  213,66

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  685,02
cena bez DPH  201,45

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  352,55
cena bez DPH  69,14
cena bez DPH  125,60

cena bez DPH  1.038,44
cena bez DPH  193,66

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  466,71
cena bez DPH  91,51

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.249,61
cena bez DPH  367,53
cena bez DPH  101,07
cena bez DPH  51,25
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  67,37
cena bez DPH  34,81

cena bez DPH  70,88

cena bez DPH  29,98
cena bez DPH  74,40
cena bez DPH  35,60
cena bez DPH  263,59
cena bez DPH  94,22
cena bez DPH  49,17
cena bez DPH  70,02
cena bez DPH  30,36
cena bez DPH  17,29
cena bez DPH  301,45
cena bez DPH  56,96
cena bez DPH  81,10
cena bez DPH  35,28
cena bez DPH  20,01
cena bez DPH  43,70
cena bez DPH  25,94
cena bez DPH  59,51
cena bez DPH  29,12
cena bez DPH  59,51
cena bez DPH  29,85
cena bez DPH  60,15
cena bez DPH  29,85

cena bez DPH  106,37