Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

n-Heptane (Reag. Ph. Eur.) for analysis (4 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 4
CAS/ID No.: 142-82-5
Katalógové číslo: 122062,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 205-563-8
Molární hmotnost: 100,21 g/mol
Původní cena:
 809,00 bez DPH
Zľava:
 121,35 (15 %)

 687,65 bez DPH  832,06 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  752,33

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  786,12
cena bez DPH  231,23
cena bez DPH  226,38

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  715,31
cena bez DPH  210,39

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  386,34
cena bez DPH  75,73
cena bez DPH  135,02

cena bez DPH  1.100,39
cena bez DPH  202,25

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  486,95
cena bez DPH  95,50

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.305,00
cena bez DPH  383,79
cena bez DPH  107,13
cena bez DPH  56,12
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  121,97
cena bez DPH  221,31
cena bez DPH  302,86
cena bez DPH  158,25
cena bez DPH  69,88
cena bez DPH  208,10
cena bez DPH  82,07
cena bez DPH  58,38
cena bez DPH  122,00
cena bez DPH  48,04
cena bez DPH  199,47
cena bez DPH  84,81
cena bez DPH  72,37
cena bez DPH  174,60
cena bez DPH  69,63
cena bez DPH  58,38
cena bez DPH  73,69
cena bez DPH  37,99

cena bez DPH  76,35

cena bez DPH  32,34
cena bez DPH  80,12
cena bez DPH  38,31
cena bez DPH  95,50
cena bez DPH  49,75
cena bez DPH  75,44
cena bez DPH  31,08
cena bez DPH  17,51
cena bez DPH  57,74
cena bez DPH  87,36