Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

n-Heptane (Reag. Ph. Eur.) for analysis (4 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet kusov v balení: 4
CAS/ID No.: 142-82-5
Katalógové číslo: 122062,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 100.21 g/mol
Původní cena:
 948,11 bez DPH
Zľava:
 142,28 (15.01 %)

 805,83 bez DPH  975,05 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  919,82
cena bez DPH  270,55
cena bez DPH  270,13

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  929,67
cena bez DPH  273,44

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  476,45
cena bez DPH  93,45

cena bez DPH  1.393,35
cena bez DPH  237,02

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  568,69
cena bez DPH  111,53

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.550,72
cena bez DPH  456,07
cena bez DPH  178,17

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  2.549,21
cena bez DPH  41,41
cena bez DPH  26,95

cena bez DPH  677,94

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  393,07

cena bez DPH  104,53

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  270,83

cena bez DPH  47,92

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  613,73

cena bez DPH  163,18

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  437,18

cena bez DPH  77,40

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  650,32
cena bez DPH  172,89
cena bez DPH  40,78
cena bez DPH  149,39
cena bez DPH  97,07
cena bez DPH  128,70
cena bez DPH  67,98
cena bez DPH  115,44
cena bez DPH  105,20
cena bez DPH  134,82
cena bez DPH  241,00
cena bez DPH  329,80
cena bez DPH  172,32
cena bez DPH  76,10
cena bez DPH  226,61
cena bez DPH  89,36
cena bez DPH  63,58
cena bez DPH  132,85
cena bez DPH  52,31
cena bez DPH  217,22
cena bez DPH  92,36
cena bez DPH  78,81
cena bez DPH  190,13
cena bez DPH  75,82