Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

n-Heptane (Reag. Ph. Eur.) for analysis (4 x 5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 L
Počet ks v balení: 4
CAS/ID No.: 142-82-5
Katalógové číslo: 122062,0314
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 205-563-8
Molární hmotnost: 100,21 g/mol
Původní cena:
 1.720,23 bez DPH
Zľava:
 258,08 (15 %)

 1.462,15 bez DPH  1.769,20 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  790,33

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  867,38
cena bez DPH  255,13
cena bez DPH  254,75

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  841,45
cena bez DPH  247,50

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  434,37
cena bez DPH  85,16
cena bez DPH  157,21

cena bez DPH  1.272,83

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  760,12
cena bez DPH  223,56

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  536,39
cena bez DPH  105,15
cena bez DPH  430,06
cena bez DPH  126,80
cena bez DPH  62,62
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  39,23
cena bez DPH  144,11
cena bez DPH  93,64
cena bez DPH  124,16
cena bez DPH  65,57
cena bez DPH  111,36
cena bez DPH  101,48
cena bez DPH  129,69
cena bez DPH  232,49
cena bez DPH  318,16
cena bez DPH  166,24
cena bez DPH  73,41
cena bez DPH  218,61
cena bez DPH  86,21
cena bez DPH  61,33
cena bez DPH  128,16
cena bez DPH  50,47
cena bez DPH  209,55
cena bez DPH  89,09
cena bez DPH  76,02
cena bez DPH  183,41
cena bez DPH  73,14
cena bez DPH  61,33
cena bez DPH  90,38
cena bez DPH  42,32

cena bez DPH  74,12

cena bez DPH  30,69
cena bez DPH  71,38
cena bez DPH  34,21