Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

n-Heptane (Reag. Ph. Eur.) for analysis (4 x 5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 L
Počet ks v balení: 4
CAS/ID No.: 142-82-5
Katalógové číslo: 122062,0314
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 100.21 g/mol
Původní cena:
 1.760,60 bez DPH
Zľava:
 264,03 (15 %)

 1.496,57 bez DPH  1.810,85 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  887,70
cena bez DPH  261,11
cena bez DPH  260,70

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  897,21
cena bez DPH  263,89

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  459,81
cena bez DPH  90,18

cena bez DPH  1.344,69

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  777,69
cena bez DPH  228,75

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  548,83
cena bez DPH  107,64
cena bez DPH  440,15
cena bez DPH  171,94
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  2.460,19
cena bez DPH  39,97
cena bez DPH  26,01

cena bez DPH  654,26

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  379,34

cena bez DPH  100,88

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  261,38

cena bez DPH  46,25

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  592,30

cena bez DPH  157,48

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  421,92

cena bez DPH  74,70

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  627,61
cena bez DPH  166,85
cena bez DPH  39,36
cena bez DPH  144,17
cena bez DPH  93,68
cena bez DPH  124,21
cena bez DPH  65,60
cena bez DPH  111,40
cena bez DPH  101,52
cena bez DPH  130,12
cena bez DPH  232,59
cena bez DPH  318,29
cena bez DPH  166,31
cena bez DPH  73,45
cena bez DPH  218,70
cena bez DPH  86,24
cena bez DPH  61,36
cena bez DPH  128,21
cena bez DPH  50,49
cena bez DPH  209,64
cena bez DPH  89,13