Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

n-Heptane (Reag. Ph. Eur.) for analysis (6 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 142-82-5
Katalógové číslo: 122062,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 205-563-8
Molární hmotnost: 100,21 g/mol
Původní cena:
 627,79 bez DPH
Zľava:
 94,03 (14.98 %)

 533,76 bez DPH  645,85 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  786,45

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  863,12
cena bez DPH  253,88
cena bez DPH  253,50

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  837,32
cena bez DPH  246,28

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  432,24
cena bez DPH  84,74
cena bez DPH  156,44

cena bez DPH  1.266,59

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  756,40
cena bez DPH  222,47
cena bez DPH  104,63

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.454,98
cena bez DPH  427,95
cena bez DPH  126,18
cena bez DPH  62,31
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  39,04
cena bez DPH  143,40
cena bez DPH  93,18
cena bez DPH  123,55
cena bez DPH  65,25
cena bez DPH  110,81
cena bez DPH  100,98
cena bez DPH  129,05
cena bez DPH  231,35
cena bez DPH  316,60
cena bez DPH  165,42
cena bez DPH  73,05
cena bez DPH  217,54
cena bez DPH  85,79
cena bez DPH  61,03
cena bez DPH  127,53
cena bez DPH  50,22
cena bez DPH  208,52
cena bez DPH  88,65
cena bez DPH  75,65
cena bez DPH  182,51
cena bez DPH  72,79
cena bez DPH  61,03
cena bez DPH  89,94
cena bez DPH  42,12

cena bez DPH  73,76

cena bez DPH  30,53
cena bez DPH  71,02
cena bez DPH  34,04