Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

n-Heptane (Reag. Ph. Eur.) for analysis (6 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 142-82-5
Katalógové číslo: 122062,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 205-563-8
Molární hmotnost: 100,21 g/mol
Původní cena:
 578,45 bez DPH
Zľava:
 86,89 (15.02 %)

 491,56 bez DPH  594,79 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  759,45

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  793,57
cena bez DPH  233,42
cena bez DPH  228,53

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  722,08
cena bez DPH  212,39

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  390,00
cena bez DPH  76,45
cena bez DPH  136,30

cena bez DPH  1.110,81

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  694,17
cena bez DPH  204,17
cena bez DPH  96,40

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.317,36
cena bez DPH  387,42
cena bez DPH  108,15
cena bez DPH  56,65
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  123,12
cena bez DPH  223,40
cena bez DPH  305,73
cena bez DPH  159,74
cena bez DPH  70,55
cena bez DPH  210,07
cena bez DPH  82,84
cena bez DPH  58,93
cena bez DPH  123,15
cena bez DPH  48,50
cena bez DPH  201,36
cena bez DPH  85,61
cena bez DPH  73,06
cena bez DPH  176,25
cena bez DPH  70,28
cena bez DPH  58,93
cena bez DPH  74,40
cena bez DPH  38,36

cena bez DPH  77,07

cena bez DPH  32,64
cena bez DPH  80,88
cena bez DPH  38,68
cena bez DPH  96,40
cena bez DPH  50,22
cena bez DPH  76,16
cena bez DPH  31,37
cena bez DPH  17,68
cena bez DPH  58,28
cena bez DPH  88,19