Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

n-Heptane (Reag. Ph. Eur.) for analysis (6 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 142-82-5
Katalógové číslo: 122062,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 205-563-8
Molární hmotnost: 100,21 g/mol
Původní cena:
 576,85 bez DPH
Zľava:
 86,64 (15.02 %)

 490,21 bez DPH  593,15 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  757,36
cena bez DPH  150,65
cena bez DPH  116,86
cena bez DPH  60,01
cena bez DPH  757,36

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  720,09
cena bez DPH  211,80

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  388,93
cena bez DPH  76,24

cena bez DPH  1.107,75

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.373,70
cena bez DPH  404,05

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  713,98
cena bez DPH  210,07

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  503,68
cena bez DPH  98,81
cena bez DPH  234,73

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  815,45
cena bez DPH  239,74

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  791,39
cena bez DPH  232,78
cena bez DPH  227,90

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  720,09
cena bez DPH  211,80

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  388,93
cena bez DPH  76,24
cena bez DPH  135,92

cena bez DPH  1.107,75

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  692,25
cena bez DPH  203,60
cena bez DPH  96,14

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.313,73
cena bez DPH  386,36
cena bez DPH  107,85
cena bez DPH  56,50
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  122,78
cena bez DPH  222,79
cena bez DPH  304,88
cena bez DPH  159,31
cena bez DPH  70,35
cena bez DPH  209,49
cena bez DPH  82,61