Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

n-Heptane (Reag. Ph. Eur.) for analysis (6 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet kusov v balení: 6
CAS/ID No.: 142-82-5
Katalógové číslo: 122062,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 100.21 g/mol
Původní cena:
 663,81 bez DPH
Zľava:
 99,68 (15.02 %)

 564,13 bez DPH  682,60 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  912,44
cena bez DPH  268,39
cena bez DPH  267,97

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  922,21
cena bez DPH  271,25

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  472,63
cena bez DPH  92,69

cena bez DPH  1.382,17

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  799,36
cena bez DPH  235,12
cena bez DPH  110,64

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.538,28
cena bez DPH  452,41
cena bez DPH  176,74

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  2.528,76
cena bez DPH  41,07
cena bez DPH  26,74

cena bez DPH  672,50

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  389,91

cena bez DPH  103,69

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  268,66

cena bez DPH  47,54

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  608,81

cena bez DPH  161,87

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  433,68

cena bez DPH  76,79

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  645,10
cena bez DPH  171,50
cena bez DPH  40,45
cena bez DPH  148,19
cena bez DPH  96,29
cena bez DPH  127,67
cena bez DPH  67,43
cena bez DPH  114,51
cena bez DPH  104,36
cena bez DPH  133,74
cena bez DPH  239,07
cena bez DPH  327,16
cena bez DPH  170,94
cena bez DPH  75,49
cena bez DPH  224,79
cena bez DPH  88,64
cena bez DPH  63,07
cena bez DPH  131,79
cena bez DPH  51,90
cena bez DPH  215,48
cena bez DPH  91,61
cena bez DPH  78,17
cena bez DPH  188,60
cena bez DPH  75,21