Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

n-Heptane (Reag. Ph. Eur.) for analysis (6 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 142-82-5
Katalógové číslo: 122062,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 205-563-8
Molární hmotnost: 100,21 g/mol
Původní cena:
 557,12 bez DPH
Zľava:
 83,69 (15.02 %)

 473,44 bez DPH  572,86 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  731,45

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  764,31
cena bez DPH  224,82
cena bez DPH  220,10

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  695,46
cena bez DPH  204,55

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  375,62
cena bez DPH  73,63
cena bez DPH  131,27

cena bez DPH  1.069,86

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  668,57
cena bez DPH  196,64
cena bez DPH  92,85

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.268,79
cena bez DPH  373,14
cena bez DPH  104,17
cena bez DPH  54,56
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  118,58
cena bez DPH  215,17
cena bez DPH  294,45
cena bez DPH  153,85
cena bez DPH  67,94
cena bez DPH  202,32
cena bez DPH  79,79
cena bez DPH  56,76
cena bez DPH  118,61
cena bez DPH  46,71
cena bez DPH  193,93
cena bez DPH  82,45
cena bez DPH  70,36
cena bez DPH  169,75
cena bez DPH  67,69
cena bez DPH  56,76
cena bez DPH  71,65
cena bez DPH  36,94

cena bez DPH  74,22

cena bez DPH  31,45
cena bez DPH  77,90
cena bez DPH  37,26
cena bez DPH  92,85
cena bez DPH  48,37
cena bez DPH  73,35
cena bez DPH  30,21
cena bez DPH  17,02
cena bez DPH  56,13
cena bez DPH  84,93