Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

SDS for analysis, ACS (1 x 250 g)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 250 g
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 151-21-3
Katalógové číslo: 132363,1209
H-vety: H228 Hořlavá tuhá látka. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS05
  • GHS07
ADR: 4.1/II
EC-no: 205-788-1
Molární hmotnost: 288,38 g/mol

 233,83 bez DPH  282,94 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  216,94

cena bez DPH  67,23

cena bez DPH  40,32

cena bez DPH  191,93

cena bez DPH  126,64

cena bez DPH  73,89
cena bez DPH  443,28
cena bez DPH  252,89
cena bez DPH  75,34

cena bez DPH  288,17

cena bez DPH  165,26

cena bez DPH  44,54

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  294,86
cena bez DPH  57,83

cena bez DPH  267,50

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  701,90
cena bez DPH  137,61

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  249,87
cena bez DPH  49,02
cena bez DPH  393,04

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.192,55

cena bez DPH  2.149,24
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  122,30
cena bez DPH  41,45
cena bez DPH  688,38
cena bez DPH  47,69
cena bez DPH  70,67
cena bez DPH  37,69
cena bez DPH  23,46
cena bez DPH  17,60
cena bez DPH  150,58
cena bez DPH  84,61
cena bez DPH  51,75
cena bez DPH  28,29
cena bez DPH  19,57
cena bez DPH  207,03
cena bez DPH  112,89
cena bez DPH  46,93
cena bez DPH  28,29
cena bez DPH  60,25
cena bez DPH  26,32
cena bez DPH  0,00