Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

SDS for analysis, ACS (1 x 250 g)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 250 g
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 151-21-3
Katalógové číslo: 132363,1209
H-vety: H228 Hořlavá tuhá látka. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS05
  • GHS07
Molární hmotnost: 288.38 g/mol

 316,38 bez DPH  382,82 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  270,10

cena bez DPH  84,07

cena bez DPH  480,07

cena bez DPH  184,10
cena bez DPH  1.074,73
cena bez DPH  633,00
cena bez DPH  186,31

cena bez DPH  720,04

cena bez DPH  413,67

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  355,17
cena bez DPH  69,65

cena bez DPH  336,78

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  974,69
cena bez DPH  191,13
cena bez DPH  510,35

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.613,55

cena bez DPH  2.861,21

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  4.349,89
cena bez DPH  1.156,79

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  1.615,49
cena bez DPH  429,60

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  633,03
cena bez DPH  112,19

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  386,55
cena bez DPH  68,48

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  603,73

cena bez DPH  106,93

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  221,33

cena bez DPH  39,17

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  3.164,95
cena bez DPH  561,09

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  1.838,62
cena bez DPH  325,87

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  525,79
cena bez DPH  93,14
cena bez DPH  131,62
cena bez DPH  44,61
cena bez DPH  765,55
cena bez DPH  53,86
cena bez DPH  76,07
cena bez DPH  40,56
cena bez DPH  25,25
cena bez DPH  18,95
cena bez DPH  162,07
cena bez DPH  91,06
cena bez DPH  55,69
cena bez DPH  30,45
cena bez DPH  21,06
cena bez DPH  222,82
cena bez DPH  121,50