Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

SDS for analysis, ACS (1 x 5 kg)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 kg
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 151-21-3
Katalógové číslo: 132363,0914
H-vety: H228 Hořlavá tuhá látka. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS05
  • GHS07
ADR: 4.1/II
EC-no: 205-788-1
Molární hmotnost: 288,38 g/mol

 2.181,52 bez DPH  2.639,64 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  0,00

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  308,11
cena bez DPH  60,40

cena bez DPH  280,60
cena bez DPH  414,14

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  734,40
cena bez DPH  143,96

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  255,78
cena bez DPH  50,24

cena bez DPH  2.352,07

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.273,38

cena bez DPH  249,60

cena bez DPH  221,18

cena bez DPH  68,50

cena bez DPH  41,16

cena bez DPH  200,83

cena bez DPH  132,46

cena bez DPH  77,06
cena bez DPH  449,94
cena bez DPH  264,53
cena bez DPH  78,92

cena bez DPH  301,40

cena bez DPH  172,90

cena bez DPH  46,68

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  299,28
cena bez DPH  58,70

cena bez DPH  271,52

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  712,45
cena bez DPH  139,68

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  253,62
cena bez DPH  49,75
cena bez DPH  398,95

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.210,46

cena bez DPH  237,35

cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  124,13
cena bez DPH  42,07
cena bez DPH  698,72
cena bez DPH  48,41
cena bez DPH  71,74
cena bez DPH  38,25
cena bez DPH  23,81
cena bez DPH  17,87
cena bez DPH  152,84
cena bez DPH  85,88
cena bez DPH  52,53
cena bez DPH  28,71
cena bez DPH  19,86