Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

SDS for analysis, ACS (1 x 5 kg)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 kg
Počet kusov v balení: 1
CAS/ID No.: 151-21-3
Katalógové číslo: 132363,0914
H-vety: H228 Hořlavá tuhá látka. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS05
  • GHS07
Molární hmotnost: 288.38 g/mol

 2.875,68 bez DPH  3.479,57 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  271,47

cena bez DPH  84,49

cena bez DPH  482,50

cena bez DPH  185,02
cena bez DPH  1.080,16
cena bez DPH  636,20
cena bez DPH  187,26

cena bez DPH  723,68

cena bez DPH  415,76

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  356,97
cena bez DPH  70,01

cena bez DPH  338,48

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  979,62
cena bez DPH  192,09
cena bez DPH  512,93

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.621,70

cena bez DPH  317,98

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  4.371,88
cena bez DPH  1.162,63

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  1.623,65
cena bez DPH  431,78

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  636,23
cena bez DPH  112,76

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  388,50
cena bez DPH  68,83

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  606,78

cena bez DPH  107,46

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  222,45

cena bez DPH  39,37

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  3.180,95
cena bez DPH  563,93

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  1.847,91
cena bez DPH  327,51

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  528,45
cena bez DPH  93,61
cena bez DPH  132,29
cena bez DPH  44,83
cena bez DPH  769,42
cena bez DPH  54,13
cena bez DPH  76,45
cena bez DPH  40,77
cena bez DPH  25,38
cena bez DPH  19,04
cena bez DPH  162,88
cena bez DPH  91,52
cena bez DPH  55,98
cena bez DPH  30,60
cena bez DPH  21,17
cena bez DPH  223,95
cena bez DPH  122,12