Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

SDS for analysis, ACS (6 x 250 g)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 250 g
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 151-21-3
Katalógové číslo: 132363,1209
H-vety: H228 Hořlavá tuhá látka. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS05
  • GHS07
Molární hmotnost: 288.38 g/mol
Původní cena:
 1.860,83 bez DPH
Zľava:
 279,10 (15 %)

 1.581,73 bez DPH  1.913,89 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  264,78

cena bez DPH  82,40

cena bez DPH  470,60

cena bez DPH  180,46
cena bez DPH  1.053,53
cena bez DPH  620,51
cena bez DPH  182,64

cena bez DPH  705,84

cena bez DPH  405,51

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  348,17
cena bez DPH  68,28

cena bez DPH  330,14

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  955,47
cena bez DPH  187,36
cena bez DPH  500,28

cena bez DPH  310,14

cena bez DPH  2.804,79
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  4.264,11
cena bez DPH  1.133,97

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  1.583,63
cena bez DPH  421,13

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  620,55
cena bez DPH  109,98

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  378,93
cena bez DPH  67,12

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  591,83

cena bez DPH  104,82

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  216,97

cena bez DPH  38,40

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  3.102,54
cena bez DPH  550,02

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  1.802,36
cena bez DPH  319,44

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  515,42
cena bez DPH  91,31
cena bez DPH  129,02
cena bez DPH  43,74
cena bez DPH  750,45
cena bez DPH  52,80
cena bez DPH  74,56
cena bez DPH  39,76
cena bez DPH  24,75
cena bez DPH  18,57
cena bez DPH  158,88
cena bez DPH  89,26
cena bez DPH  54,60
cena bez DPH  29,84