Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

SDS for analysis, ACS (6 x 250 g)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 250 g
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 151-21-3
Katalógové číslo: 132363,1209
H-vety: H228 Hořlavá tuhá látka. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS05
  • GHS07
ADR: 4.1/II
Molární hmotnost: 288.38 g/mol
Původní cena:
 1.829,26 bez DPH
Zľava:
 274,37 (15 %)

 1.554,89 bez DPH  1.881,42 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  248,40

cena bez DPH  77,24

cena bez DPH  42,06

cena bez DPH  225,24

cena bez DPH  86,38
cena bez DPH  504,18
cena bez DPH  296,97
cena bez DPH  87,39

cena bez DPH  337,79

cena bez DPH  194,06

cena bez DPH  47,69

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  342,26
cena bez DPH  67,12

cena bez DPH  316,02

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  892,00
cena bez DPH  174,90
cena bez DPH  51,34
cena bez DPH  463,76

cena bez DPH  304,88

cena bez DPH  2.757,21
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  4.191,78
cena bez DPH  1.114,74

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  1.556,76
cena bez DPH  413,99

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  610,02
cena bez DPH  108,12

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  372,50
cena bez DPH  65,99

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  581,79

cena bez DPH  103,04

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  213,29

cena bez DPH  37,75

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  3.049,91
cena bez DPH  540,69

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  1.771,79
cena bez DPH  314,02

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  506,69
cena bez DPH  89,75
cena bez DPH  126,83
cena bez DPH  42,99
cena bez DPH  737,73
cena bez DPH  51,90
cena bez DPH  73,30
cena bez DPH  39,08
cena bez DPH  24,33
cena bez DPH  18,26
cena bez DPH  156,17