Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

SDS for analysis, ACS (6 x 250 g)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 250 g
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 151-21-3
Katalógové číslo: 132363,1209
H-vety: H228 Hořlavá tuhá látka. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS05
  • GHS07
ADR: 4.1/II
EC-no: 205-788-1
Molární hmotnost: 288,38 g/mol
Původní cena:
 1.652,96 bez DPH
Zľava:
 247,84 (14.99 %)

 1.405,12 bez DPH  1.700,20 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  244,02

cena bez DPH  75,57

cena bez DPH  42,45

cena bez DPH  221,65

cena bez DPH  136,62

cena bez DPH  85,03
cena bez DPH  496,55
cena bez DPH  291,93
cena bez DPH  85,44

cena bez DPH  332,64

cena bez DPH  190,83

cena bez DPH  48,15

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  333,95
cena bez DPH  65,46

cena bez DPH  309,62

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  772,81
cena bez DPH  151,51

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  263,80
cena bez DPH  51,82
cena bez DPH  457,09

cena bez DPH  275,50

cena bez DPH  2.474,45
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  128,02
cena bez DPH  43,40
cena bez DPH  742,52
cena bez DPH  52,22
cena bez DPH  73,98
cena bez DPH  39,45
cena bez DPH  24,56
cena bez DPH  18,43
cena bez DPH  157,64
cena bez DPH  88,57
cena bez DPH  54,17
cena bez DPH  29,61
cena bez DPH  20,49
cena bez DPH  216,74
cena bez DPH  118,19
cena bez DPH  49,12
cena bez DPH  29,61
cena bez DPH  63,07
cena bez DPH  27,56
cena bez DPH  0,00