Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

SDS for analysis, ACS (6 x 250 g)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 250 g
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 151-21-3
Katalógové číslo: 132363,1209
H-vety: H228 Hořlavá tuhá látka. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS05
  • GHS07
ADR: 4.1/II
EC-no: 205-788-1
Molární hmotnost: 288,38 g/mol
Původní cena:
 1.375,18 bez DPH
Zľava:
 206,30 (15 %)

 1.168,88 bez DPH  1.414,35 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  212,64

cena bez DPH  65,89

cena bez DPH  39,52

cena bez DPH  188,12

cena bez DPH  124,12

cena bez DPH  72,42
cena bez DPH  434,49
cena bez DPH  247,87
cena bez DPH  73,84

cena bez DPH  282,45

cena bez DPH  161,98

cena bez DPH  43,65

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  289,00
cena bez DPH  56,69

cena bez DPH  262,19

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  687,97
cena bez DPH  134,88

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  244,91
cena bez DPH  48,04
cena bez DPH  385,25

cena bez DPH  229,20

cena bez DPH  2.106,59
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  119,87
cena bez DPH  40,63
cena bez DPH  674,72
cena bez DPH  46,74
cena bez DPH  69,27
cena bez DPH  36,93
cena bez DPH  22,99
cena bez DPH  17,26
cena bez DPH  147,60
cena bez DPH  82,93
cena bez DPH  50,72
cena bez DPH  27,73
cena bez DPH  19,18
cena bez DPH  202,92
cena bez DPH  110,65
cena bez DPH  45,99
cena bez DPH  27,73
cena bez DPH  59,05
cena bez DPH  25,80
cena bez DPH  0,00