Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

SDS for analysis, ACS (6 x 250 g)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 250 g
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 151-21-3
Katalógové číslo: 132363,1209
H-vety: H228 Hořlavá tuhá látka. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS05
  • GHS07
ADR: 4.1/II
EC-no: 205-788-1
Molární hmotnost: 288,38 g/mol
Původní cena:
 1.337,40 bez DPH
Zľava:
 200,52 (14.99 %)

 1.136,88 bez DPH  1.375,62 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  203,78

cena bez DPH  63,15

cena bez DPH  36,61

cena bez DPH  183,00

cena bez DPH  117,26

cena bez DPH  68,44
cena bez DPH  422,58
cena bez DPH  241,12
cena bez DPH  70,79

cena bez DPH  274,66

cena bez DPH  155,31

cena bez DPH  40,50

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  277,13
cena bez DPH  54,36

cena bez DPH  255,07

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  669,36
cena bez DPH  131,24

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  231,69
cena bez DPH  45,44
cena bez DPH  374,67

cena bez DPH  222,90

cena bez DPH  77,11

cena bez DPH  2.048,88
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  629,83
cena bez DPH  43,50
cena bez DPH  65,43
cena bez DPH  34,89
cena bez DPH  21,81
cena bez DPH  14,83
cena bez DPH  113,31
cena bez DPH  69,72
cena bez DPH  43,60
cena bez DPH  26,13
cena bez DPH  17,50
cena bez DPH  191,70
cena bez DPH  104,61
cena bez DPH  43,60
cena bez DPH  26,13
cena bez DPH  55,76
cena bez DPH  24,35
cena bez DPH  0,00