Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

SDS (USP-NF, BP, Ph. Eur.) pure, pharma grade (1 x 1 kg)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 kg
Počet kusov v balení: 1
CAS/ID No.: 151-21-3
Katalógové číslo: 142363,1211
H-vety: H228 Hořlavá tuhá látka. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS05
  • GHS07
Molární hmotnost: 288.38 g/mol

 194,14 bez DPH  234,91 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  274,36

cena bez DPH  85,39

cena bez DPH  487,64

cena bez DPH  187,00
cena bez DPH  1.091,65
cena bez DPH  642,97
cena bez DPH  189,25

cena bez DPH  731,38

cena bez DPH  420,19

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  360,77
cena bez DPH  70,75

cena bez DPH  342,08

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  990,05
cena bez DPH  518,39

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.638,96

cena bez DPH  321,36

cena bez DPH  2.906,28

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  4.418,41
cena bez DPH  1.175,00

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  1.640,93
cena bez DPH  436,37

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  643,00
cena bez DPH  113,96

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  392,64
cena bez DPH  69,55

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  613,24

cena bez DPH  108,61

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  224,82

cena bez DPH  39,79

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  3.214,80
cena bez DPH  569,93

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  1.867,58
cena bez DPH  331,00

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  534,07
cena bez DPH  94,60
cena bez DPH  133,69
cena bez DPH  45,31
cena bez DPH  777,61
cena bez DPH  54,71
cena bez DPH  77,26
cena bez DPH  41,20
cena bez DPH  25,64
cena bez DPH  19,25
cena bez DPH  164,62
cena bez DPH  92,50
cena bez DPH  56,57
cena bez DPH  30,93
cena bez DPH  21,39
cena bez DPH  226,33
cena bez DPH  123,42