Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

SDS (USP-NF, BP, Ph. Eur.) pure, pharma grade (1 x 1 kg)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 kg
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 151-21-3
Katalógové číslo: 142363,1211
H-vety: H228 Hořlavá tuhá látka. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS05
  • GHS07
Molární hmotnost: 288.38 g/mol

 185,53 bez DPH  224,49 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  262,19

cena bez DPH  81,60

cena bez DPH  466,01

cena bez DPH  178,70
cena bez DPH  1.043,25
cena bez DPH  614,45
cena bez DPH  180,86

cena bez DPH  698,95

cena bez DPH  401,55

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  344,77
cena bez DPH  67,61

cena bez DPH  326,92

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  946,14
cena bez DPH  495,40

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.566,28

cena bez DPH  307,11

cena bez DPH  2.777,40
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  4.222,47
cena bez DPH  1.122,90

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  1.568,17
cena bez DPH  417,02

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  614,49
cena bez DPH  108,90

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  375,23
cena bez DPH  66,47

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  586,04

cena bez DPH  103,79

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  214,85

cena bez DPH  38,02

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  3.072,24
cena bez DPH  544,65

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  1.784,76
cena bez DPH  316,32

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  510,40
cena bez DPH  90,41
cena bez DPH  127,77
cena bez DPH  43,31
cena bez DPH  743,13
cena bez DPH  52,28
cena bez DPH  73,83
cena bez DPH  39,37
cena bez DPH  24,51
cena bez DPH  18,39
cena bez DPH  157,32
cena bez DPH  88,40
cena bez DPH  54,07
cena bez DPH  29,55