Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

SDS (USP-NF, BP, Ph. Eur.) pure, pharma grade (1 x 5 kg)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 kg
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 151-21-3
Katalógové číslo: 142363,0914
H-vety: H228 Hořlavá tuhá látka. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS05
  • GHS07
Molární hmotnost: 288.38 g/mol

 493,79 bez DPH  597,49 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  261,34

cena bez DPH  81,34

cena bez DPH  464,50

cena bez DPH  178,12
cena bez DPH  1.039,86
cena bez DPH  612,46
cena bez DPH  180,27

cena bez DPH  696,68

cena bez DPH  400,26

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  343,65
cena bez DPH  67,40

cena bez DPH  325,85

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  943,07
cena bez DPH  184,93

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.561,20

cena bez DPH  306,12

cena bez DPH  2.768,40
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  4.208,78
cena bez DPH  1.119,26

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  1.563,07
cena bez DPH  415,67

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  612,50
cena bez DPH  108,55

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  374,01
cena bez DPH  66,26

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  584,14

cena bez DPH  103,45

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  214,15

cena bez DPH  37,90

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  3.062,27
cena bez DPH  542,88

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  1.778,97
cena bez DPH  315,30

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  508,74
cena bez DPH  90,12
cena bez DPH  127,36
cena bez DPH  43,17
cena bez DPH  740,72
cena bez DPH  52,12
cena bez DPH  73,60
cena bez DPH  39,25
cena bez DPH  24,43
cena bez DPH  18,33
cena bez DPH  156,81
cena bez DPH  88,11
cena bez DPH  53,89
cena bez DPH  29,45