Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

SDS (USP-NF, BP, Ph. Eur.) pure, pharma grade (1 x 5 kg)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 kg
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 151-21-3
Katalógové číslo: 142363,0914
H-vety: H228 Hořlavá tuhá látka. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS05
  • GHS07
ADR: 4.1/II
Molární hmotnost: 288.38 g/mol

 466,78 bez DPH  564,80 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  250,02

cena bez DPH  77,74

cena bez DPH  42,33

cena bez DPH  226,70

cena bez DPH  86,94
cena bez DPH  507,45
cena bez DPH  298,90
cena bez DPH  87,95

cena bez DPH  339,98

cena bez DPH  195,32

cena bez DPH  48,01

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  344,49
cena bez DPH  67,56

cena bez DPH  318,08

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  897,80
cena bez DPH  176,04
cena bez DPH  51,67

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.565,01

cena bez DPH  306,86

cena bez DPH  2.775,15
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  1.048,51

Výhodné balenie - zľava 10 %

cena bez DPH  1.408,32
cena bez DPH  389,40

Výhodné balenie - zľava 9 %

cena bez DPH  555,74
cena bez DPH  101,63

Výhodné balenie - zľava 9 %

cena bez DPH  336,83
cena bez DPH  61,95

Výhodné balenie - zľava 9 %

cena bez DPH  528,12

cena bez DPH  96,93

Výhodné balenie - zľava 10 %

cena bez DPH  192,10

cena bez DPH  35,48

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  2.815,36
cena bez DPH  508,60

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  1.625,28
cena bez DPH  295,27

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  466,44
cena bez DPH  84,42
cena bez DPH  127,66
cena bez DPH  43,27
cena bez DPH  742,53
cena bez DPH  52,24
cena bez DPH  73,78
cena bez DPH  39,34
cena bez DPH  24,49
cena bez DPH  18,38
cena bez DPH  157,19
cena bez DPH  88,32