Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

SDS (USP-NF, BP, Ph. Eur.) pure, pharma grade (6 x 1 kg)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 kg
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 151-21-3
Katalógové číslo: 142363,1211
H-vety: H228 Hořlavá tuhá látka. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS05
  • GHS07
ADR: 4.1/II
EC-no: 205-788-1
Molární hmotnost: 288,38 g/mol
Původní cena:
 902,80 bez DPH
Zľava:
 135,31 (14.99 %)

 767,49 bez DPH  928,66 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  242,35

cena bez DPH  75,05

cena bez DPH  220,13

cena bez DPH  84,45
cena bez DPH  493,12
cena bez DPH  289,93
cena bez DPH  84,85

cena bez DPH  330,35

cena bez DPH  189,51

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  331,65
cena bez DPH  65,01

cena bez DPH  307,49
cena bez DPH  150,46
cena bez DPH  453,94

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.395,45

cena bez DPH  273,60

cena bez DPH  2.457,42
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  1.044,26

Výhodné balenie - zľava 10 %

cena bez DPH  1.402,62
cena bez DPH  387,83

Výhodné balenie - zľava 9 %

cena bez DPH  553,49
cena bez DPH  101,21

Výhodné balenie - zľava 9 %

cena bez DPH  335,46
cena bez DPH  61,70

Výhodné balenie - zľava 9 %

cena bez DPH  525,98

cena bez DPH  96,53

Výhodné balenie - zľava 10 %

cena bez DPH  191,32

cena bez DPH  35,33

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  2.803,96
cena bez DPH  506,54

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  1.618,69
cena bez DPH  294,07

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  464,55
cena bez DPH  84,08
cena bez DPH  127,15
cena bez DPH  43,10
cena bez DPH  737,41
cena bez DPH  51,86
cena bez DPH  73,48
cena bez DPH  39,18
cena bez DPH  24,39
cena bez DPH  18,31
cena bez DPH  156,55
cena bez DPH  87,97
cena bez DPH  53,80
cena bez DPH  29,41
cena bez DPH  20,35