Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Formaldehyde 3.7-4.0% w/v buffered to pH=7 and stabilized with methanol for Clinical Diagnostics (6 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet kusov v balení: 6
CAS/ID No.: 50-00-0
Katalógové číslo: 252931.1211_6
H-vety: H301 Toxický při požití. H311 Toxický při styku s kůží. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H331 Toxický při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H341 Podezření na genetické poškození. H350 Může vyvolat rakovinu. H370 Způsobuje poškození orgánů.
Nebezpečnosť:
  • GHS05
  • GHS06
  • GHS07
  • GHS08
Súhrnný vzorec: CH2O
Molárna hmotnosť: 30.03
Skladování: +20°C
EC-no: 200-001-8
Skupina obalov: III
UN-no: 2209
ADR: true
ADR trieda: 8.0
P-kódy: P260,P280,P301+P310,P303+P361+P353,P304+P340,P305+P351+P338,P307+P311,P403+P233
Původní cena:
 207,82 bez DPH
Zľava:
 61,84 (29.76 %)

 145,98 bez DPH  176,64 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Formaldehyde solution 37 % pure EP, USP (pharma grade) (4 x 25 L)

Výhodné balenie - zľava 23 %

  • CAS: 50-00-0
  • Kat. č.: LC-6055.4_4
cena bez DPH  880,84
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  285,28
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  68,88
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  40,60
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  75,02
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  130,39
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  42,56
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  35,94
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  56,94
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  99,18
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  52,38
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  45,40
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  757,53
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  1.342,02
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  2.141,88
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  9,07
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  11,90
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  88,22
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  28,21
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  132,61
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  10,73
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  72,57
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  20,84
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  121,00
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  39,66
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  30,17
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  12,07
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  11,25
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  103,71
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  77,95
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  9,10
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  63,44
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  39,82
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  9,88
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  24,79
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  67,83
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  42,88
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  10,54
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  26,51
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  92,36
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  9,72
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  144,45
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  9,79
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  51,46
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  56,94
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  10,69
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  1.240,45
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  51,43
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Formaldehyde solution 4 % phosphate buffered for histology (4 x 10 L)

Výhodné balenie - zľava 23 %

  • CAS: 50-00-0
  • Kat. č.: LC-6470.2_4
cena bez DPH  249,17
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  80,98
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo