Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Formaldehyde 37-38% w/w stabilized with methanol (Reag. USP) for analysis, ACS (6 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 50-00-0
Katalógové číslo: 131328,1211
H-vety: H301 Toxický při požití. H311 Toxický při styku s kůží. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H331 Toxický při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H341 Podezření na genetické poškození. H350 Může vyvolat rakovinu. H370 Způsobuje poškození orgánů.
Nebezpečnosť:
  • GHS05
  • GHS06
  • GHS08
ADR: 8/III
Molární hmotnost: 30.03 g/mol
Původní cena:
 264,66 bez DPH
Zľava:
 39,70 (15 %)

 224,96 bez DPH  272,20 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  45,12
cena bez DPH  66,93
cena bez DPH  100,18
cena bez DPH  109,52
cena bez DPH  86,58
cena bez DPH  116,17
cena bez DPH  84,19
cena bez DPH  27,72
cena bez DPH  125,14
cena bez DPH  76,63
cena bez DPH  79,39
cena bez DPH  437,82
cena bez DPH  128,80
cena bez DPH  310,15
cena bez DPH  181,82
cena bez DPH  84,93

Výhodné balenie - zľava 15 %

  • CAS: 50-00-0
  • Kat. č.: 143091,1214
cena bez DPH  147,41
cena bez DPH  43,34
cena bez DPH  296,04
cena bez DPH  228,31
cena bez DPH  149,77
cena bez DPH  44,11
cena bez DPH  491,10

Výhodné balenie - zľava 9 %

cena bez DPH  240,68
cena bez DPH  66,28

Výhodné balenie - zľava 7 %

cena bez DPH  138,68
cena bez DPH  37,42

Výhodné balenie - zľava 10 %

cena bez DPH  86,94
cena bez DPH  24,02

Výhodné balenie - zľava 9 %

cena bez DPH  108,04
cena bez DPH  19,85

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  410,26
cena bez DPH  111,34

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  132,64
cena bez DPH  36,18

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  165,29
cena bez DPH  44,92

Výhodné balenie - zľava 9 %

cena bez DPH  139,89