Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

2-Bromo-2-Nitro-1,3-Propanediol (BP) pure, pharma grade (1 x 1 kg)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 kg
Počet kusov v balení: 1
CAS/ID No.: 52-51-7
Katalógové číslo: 144747.1211,1kg
H-vety: H228 Hořlavá tuhá látka. H301 Toxický při požití. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H331 Toxický při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS05
  • GHS06
  • GHS09
Súhrnný vzorec: C3H6BrNO4
Molárna hmotnosť: 199.99
Skladování: +20°C
EC-no: 200-143-0
Skupina obalov: III
UN-no: UN3241
ADR: true
ADR trieda: 4.1
P-kódy: P210, P261, P273, P301 + P310, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P310

 1.075,71 bez DPH  1.301,61 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  165,32
cena bez DPH  85,61
cena bez DPH  34,30
cena bez DPH  201,37