Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Isooctane (Reag. Ph. Eur.) for analysis, ACS (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 540-84-1
Katalógové číslo: 132064,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 208-759-1
Molární hmotnost: 114,23 g/mol

 76,13 bez DPH  92,12 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  892,33
cena bez DPH  262,45

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  583,50
cena bez DPH  171,61

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  596,98
cena bez DPH  117,04

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  533,81
cena bez DPH  157,01
cena bez DPH  212,17

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  528,62
cena bez DPH  155,49

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  388,31
cena bez DPH  220,46
cena bez DPH  233,99
cena bez DPH  132,44
cena bez DPH  52,64
cena bez DPH  215,56
cena bez DPH  90,55
cena bez DPH  75,56
cena bez DPH  189,69
cena bez DPH  80,18
cena bez DPH  65,19

cena bez DPH  127,83
cena bez DPH  76,70
cena bez DPH  215,15
cena bez DPH  78,73
cena bez DPH  37,12
cena bez DPH  13,60
cena bez DPH  112,05
cena bez DPH  51,60
cena bez DPH  112,05
cena bez DPH  51,60
cena bez DPH  112,05
cena bez DPH  51,60
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00