Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Isooctane (Reag. Ph. Eur.) for analysis, ACS (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 540-84-1
Katalógové číslo: 132064,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 208-759-1
Molární hmotnost: 114,23 g/mol

 77,64 bez DPH  93,95 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  910,09
cena bez DPH  267,67

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  595,12
cena bez DPH  175,02

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  608,85
cena bez DPH  119,37

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  544,43
cena bez DPH  160,13
cena bez DPH  216,40

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  539,14
cena bez DPH  158,58

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  396,03
cena bez DPH  224,84
cena bez DPH  238,64
cena bez DPH  135,07
cena bez DPH  53,69
cena bez DPH  219,85
cena bez DPH  92,35
cena bez DPH  77,07
cena bez DPH  193,47
cena bez DPH  81,78
cena bez DPH  66,49

cena bez DPH  130,36
cena bez DPH  78,22
cena bez DPH  219,43
cena bez DPH  80,29
cena bez DPH  37,86
cena bez DPH  13,87
cena bez DPH  114,28
cena bez DPH  52,63
cena bez DPH  114,28
cena bez DPH  52,63
cena bez DPH  114,28
cena bez DPH  52,63
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00