Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Isooctane (Reag. Ph. Eur.) for analysis, ACS (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 540-84-1
Katalógové číslo: 132064,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 208-759-1
Molární hmotnost: 114,23 g/mol

 156,69 bez DPH  189,59 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  899,21
cena bez DPH  264,47

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  588,01
cena bez DPH  172,93

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  601,58
cena bez DPH  117,94

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  537,93
cena bez DPH  158,21
cena bez DPH  213,81

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  532,69

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  391,31
cena bez DPH  76,72
cena bez DPH  222,16
cena bez DPH  235,79
cena bez DPH  133,46
cena bez DPH  53,05
cena bez DPH  217,22
cena bez DPH  91,25
cena bez DPH  76,15
cena bez DPH  191,16
cena bez DPH  80,79
cena bez DPH  65,69

cena bez DPH  128,81
cena bez DPH  77,29
cena bez DPH  216,81
cena bez DPH  79,33
cena bez DPH  37,40
cena bez DPH  13,70
cena bez DPH  112,91
cena bez DPH  51,99
cena bez DPH  112,91
cena bez DPH  51,99
cena bez DPH  112,91
cena bez DPH  51,99
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00