Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Isooctane (Reag. Ph. Eur.) for analysis, ACS (1 x 5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 540-84-1
Katalógové číslo: 132064,0314
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 208-759-1
Molární hmotnost: 114,23 g/mol

 215,21 bez DPH  260,40 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  871,01
cena bez DPH  256,18

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  569,51
cena bez DPH  167,52

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  582,73
cena bez DPH  114,27

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  520,92
cena bez DPH  153,24
cena bez DPH  129,38
cena bez DPH  207,05

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  515,76
cena bez DPH  151,69

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  378,60
cena bez DPH  74,24

cena bez DPH  120,94
cena bez DPH  72,57
cena bez DPH  203,62
cena bez DPH  74,50
cena bez DPH  35,12
cena bez DPH  15,61
cena bez DPH  108,07
cena bez DPH  48,79
cena bez DPH  108,07
cena bez DPH  48,79
cena bez DPH  108,07
cena bez DPH  48,79
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00