Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Isooctane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 540-84-1
Katalógové číslo: 132064,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 114.23 g/mol

 179,89 bez DPH  217,67 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.085,62
cena bez DPH  319,30

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  689,69
cena bez DPH  202,86

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  720,06
cena bez DPH  141,17

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  631,13
cena bez DPH  185,64

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  611,70

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  458,78
cena bez DPH  89,95
cena bez DPH  262,23

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  634,53

cena bez DPH  168,75

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  437,98

cena bez DPH  77,65
cena bez DPH  161,31
cena bez DPH  73,20
cena bez DPH  122,76
cena bez DPH  111,45
cena bez DPH  251,40
cena bez DPH  142,29
cena bez DPH  56,55
cena bez DPH  231,60
cena bez DPH  97,28
cena bez DPH  81,18
cena bez DPH  203,81
cena bez DPH  86,14
cena bez DPH  70,04

cena bez DPH  157,40
cena bez DPH  87,33
cena bez DPH  303,98
cena bez DPH  101,29
cena bez DPH  46,91
cena bez DPH  13,18
cena bez DPH  161,31
cena bez DPH  70,59
cena bez DPH  161,83
cena bez DPH  71,02
cena bez DPH  161,31
cena bez DPH  70,52

cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00