Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Isooctane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS (1 x 5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 540-84-1
Katalógové číslo: 132064,0314
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
Molární hmotnost: 114.23 g/mol

 259,36 bez DPH  313,82 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.073,71
cena bez DPH  315,79

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  682,12
cena bez DPH  200,63

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  712,16
cena bez DPH  139,62

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  624,20
cena bez DPH  183,60

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  604,98
cena bez DPH  177,92

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  453,74
cena bez DPH  88,96

Výhodné balenie - zľava 9 %

cena bez DPH  567,89

cena bez DPH  155,95

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  395,88

cena bez DPH  71,63
cena bez DPH  159,55
cena bez DPH  72,40
cena bez DPH  121,41
cena bez DPH  110,22
cena bez DPH  248,64
cena bez DPH  140,73
cena bez DPH  55,93
cena bez DPH  229,05
cena bez DPH  96,21
cena bez DPH  80,29
cena bez DPH  201,57
cena bez DPH  85,20
cena bez DPH  69,27

cena bez DPH  155,68
cena bez DPH  86,37
cena bez DPH  300,64
cena bez DPH  100,18
cena bez DPH  46,40
cena bez DPH  13,03
cena bez DPH  159,55
cena bez DPH  69,81
cena bez DPH  160,05
cena bez DPH  70,25
cena bez DPH  159,55
cena bez DPH  69,74

cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00