Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Isooctane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS (4 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 4
CAS/ID No.: 540-84-1
Katalógové číslo: 132064,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 208-759-1
Molární hmotnost: 114,23 g/mol
Původní cena:
 702,29 bez DPH
Zľava:
 105,35 (15 %)

 596,94 bez DPH  722,30 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.010,74
cena bez DPH  297,28

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  648,40
cena bez DPH  190,71

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  674,66
cena bez DPH  132,26

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  593,41
cena bez DPH  174,55
cena bez DPH  232,22
cena bez DPH  175,57

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  442,72
cena bez DPH  86,82
cena bez DPH  255,91
cena bez DPH  127,11
cena bez DPH  73,14
cena bez DPH  122,66
cena bez DPH  111,36
cena bez DPH  251,19
cena bez DPH  142,17
cena bez DPH  56,51
cena bez DPH  231,40
cena bez DPH  97,21
cena bez DPH  81,12
cena bez DPH  203,64
cena bez DPH  86,07
cena bez DPH  69,98

cena bez DPH  120,73
cena bez DPH  68,19
cena bez DPH  228,73
cena bez DPH  79,05
cena bez DPH  37,84
cena bez DPH  13,13
cena bez DPH  127,11
cena bez DPH  56,61
cena bez DPH  127,61
cena bez DPH  57,12
cena bez DPH  127,11
cena bez DPH  56,61
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00