Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Isooctane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS (4 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet kusov v balení: 4
CAS/ID No.: 540-84-1
Katalógové číslo: 132064,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 114.23 g/mol
Původní cena:
 737,46 bez DPH
Zľava:
 110,56 (14.99 %)

 626,90 bez DPH  758,55 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.112,60
cena bez DPH  327,24

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  706,83
cena bez DPH  207,90

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  737,95
cena bez DPH  144,68

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  646,82
cena bez DPH  190,25
cena bez DPH  184,36

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  470,17
cena bez DPH  92,18
cena bez DPH  268,75

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  650,30

cena bez DPH  172,95

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  448,87

cena bez DPH  79,58
cena bez DPH  165,32
cena bez DPH  75,02
cena bez DPH  125,81
cena bez DPH  114,22
cena bez DPH  257,64
cena bez DPH  145,83
cena bez DPH  57,96
cena bez DPH  237,35
cena bez DPH  99,70
cena bez DPH  83,20
cena bez DPH  208,88
cena bez DPH  88,28
cena bez DPH  71,79

cena bez DPH  161,32
cena bez DPH  89,50
cena bez DPH  311,54
cena bez DPH  103,81
cena bez DPH  48,07
cena bez DPH  13,50
cena bez DPH  165,32
cena bez DPH  72,34
cena bez DPH  165,84
cena bez DPH  72,79
cena bez DPH  165,32
cena bez DPH  72,27