Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Hydroxylammonium Chloride pure (1 x 1 kg)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 kg
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 5470-11-1
Katalógové číslo: 141914,1211
H-vety: H290 Může být korozivní pro kovy. H302 Zdraví škodlivý při požití. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
Nebezpečnosť:
  • GHS05
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 69.49 g/mol

 256,05 bez DPH  309,82 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  955,38
cena bez DPH  187,34
cena bez DPH  413,60

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  686,23
cena bez DPH  134,57
cena bez DPH  275,13
cena bez DPH  81,56
cena bez DPH  48,97
cena bez DPH  30,61
cena bez DPH  20,17