Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Hydroxylammonium Chloride pure (1 x 1 kg)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 kg
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 5470-11-1
Katalógové číslo: 141914,1211
H-vety: H290 Může být korozivní pro kovy. H302 Zdraví škodlivý při požití. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
Nebezpečnosť:
  • GHS05
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 8/III
EC-no: 226-798-2
Molární hmotnost: 69,49 g/mol

 239,97 bez DPH  290,36 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  886,54
cena bez DPH  173,82
cena bez DPH  366,61

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  611,90
cena bez DPH  119,98
cena bez DPH  264,33
cena bez DPH  78,36
cena bez DPH  47,04
cena bez DPH  29,41
cena bez DPH  19,37
cena bez DPH  0,00