Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Hydroxylammonium Chloride (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (6 x 250 g)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 250 g
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 5470-11-1
Katalógové číslo: 131914,1209
H-vety: H290 Může být korozivní pro kovy. H302 Zdraví škodlivý při požití. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
Nebezpečnosť:
  • GHS05
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 69.49 g/mol
Původní cena:
 787,52 bez DPH
Zľava:
 118,21 (15.01 %)

 669,31 bez DPH  809,86 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  931,82
cena bez DPH  182,72
cena bez DPH  249,74
cena bez DPH  403,40
cena bez DPH  131,26
cena bez DPH  268,35
cena bez DPH  79,55
cena bez DPH  47,76
cena bez DPH  29,86
cena bez DPH  19,67
cena bez DPH  0,00