Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Cetyltrimethylammonium Bromide (CTAB) BioChemica (1 x 100 g)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 100 g
Počet kusov v balení: 1
CAS/ID No.: 57-09-0
Katalógové číslo: A0805,0100,100g
H-vety: H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS05
  • GHS07
  • GHS09
Súhrnný vzorec: CH3(CH2)15N(CH3)3Br
Molárna hmotnosť: 364.46
Skladování: +20°C
EC-no: 200-311-3
Skupina obalov: III
UN-no: UN3077
ADR: true
ADR trieda: 9.0
P-kódy: P261, P273, P280, P301 + P312, P305 + P351 + P338, P310

 47,45 bez DPH  57,42 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  193,77
cena bez DPH  108,44
cena bez DPH  61,71
cena bez DPH  30,86
cena bez DPH  20,06
cena bez DPH  48,88
cena bez DPH  151,00
cena bez DPH  186,54
cena bez DPH  186,54