Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

4-Chloro-3-Methylphenol (USP-NF, BP, Ph. Eur.) pure, pharma grade (1 x 1 kg)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 kg
Počet kusov v balení: 1
CAS/ID No.: 59-50-7
Katalógové číslo: 145226.1211,1kg
H-vety: H302 Zdraví škodlivý při požití. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
 • GHS05
 • GHS07
 • GHS09
Súhrnný vzorec: C7H7ClO
Molárna hmotnosť: 142.59
Skladování: +20°C
EC-no: 200-431-6
Skupina obalov: III
UN-no: UN3077
ADR: true
ADR trieda: 9.0
P-kódy: P261, P273, P280, P301 + P312, P330, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P310, P391, P333 + P313

 1.277,46 bez DPH  1.545,73 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  432,08
cena bez DPH  238,82
cena bez DPH  410,32
cena bez DPH  227,99

 • CAS: 59-50-7
 • Kat. č.: GK3346,500g
cena bez DPH  87,78

 • CAS: 59-50-7
 • Kat. č.: GK3346,250g
cena bez DPH  51,87

 • CAS: 59-50-7
 • Kat. č.: GK3346,100g
cena bez DPH  32,00

 • CAS: 59-50-7
 • Kat. č.: GK3346,25g
cena bez DPH  23,64