Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Formic Acid 98% pure (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 64-18-6
Katalógové číslo: 141030,1611
H-vety: EUH071 Způsobuje poleptání dýchacích cest. H226 Hořlavá kapalina a páry. H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H331 Toxický při vdechování.
Nebezpečnosť:
 • GHS02
 • GHS05
 • GHS06
ADR: 8(3)/II
EC-no: 200-579-1
Molární hmotnost: 46,03 g/mol

 70,74 bez DPH  85,60 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

 • CAS: 64-18-6
 • Kat. č.: 141029.1214
cena bez DPH  157,94

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 64-18-6
 • Kat. č.: 121029.1612
cena bez DPH  498,86
cena bez DPH  146,69

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 64-18-6
 • Kat. č.: 121029.1611
cena bez DPH  353,46

 • CAS: 64-18-6
 • Kat. č.: 121029.1611
cena bez DPH  69,28

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 64-18-6
 • Kat. č.: 141030.1611
cena bez DPH  360,69

 • CAS: 64-18-6
 • Kat. č.: 141030.1611
cena bez DPH  70,74

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 64-18-6
 • Kat. č.: 131030.1612
cena bez DPH  508,36
cena bez DPH  149,52

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 64-18-6
 • Kat. č.: 131030.1611
cena bez DPH  349,76
cena bez DPH  68,66

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 64-18-6
 • Kat. č.: 141030,1611
cena bez DPH  360,69

 • CAS: 64-18-6
 • Kat. č.: 141029,1214
cena bez DPH  157,94

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 64-18-6
 • Kat. č.: 131030,1612
cena bez DPH  508,36
cena bez DPH  149,52

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 64-18-6
 • Kat. č.: 131030,1611
cena bez DPH  349,76
cena bez DPH  68,66

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 64-18-6
 • Kat. č.: 121029,1612
cena bez DPH  498,86
cena bez DPH  146,69

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 64-18-6
 • Kat. č.: 121029,1611
cena bez DPH  353,46

 • CAS: 64-18-6
 • Kat. č.: 121029,1611
cena bez DPH  69,28
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  18,04
cena bez DPH  42,46
cena bez DPH  20,93
cena bez DPH  53,38
cena bez DPH  29,88
cena bez DPH  76,98
cena bez DPH  21,03
cena bez DPH  35,02
cena bez DPH  40,55
cena bez DPH  85,35
cena bez DPH  85,40

 • CAS: 64-18-6
 • Kat. č.: GK4394,100
cena bez DPH  19,90
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00