Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Petroleum Ether 100-140°C for analysis (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalógové číslo: 124809,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09

 151,69 bez DPH  183,55 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  773,66

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  650,20
cena bez DPH  191,23

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.067,75
cena bez DPH  314,03

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  705,97
cena bez DPH  207,64

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  453,83
cena bez DPH  88,99

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  397,58
cena bez DPH  116,94
cena bez DPH  108,90
cena bez DPH  458,03
cena bez DPH  97,31
cena bez DPH  20,98

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  310,19
cena bez DPH  82,40

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  248,25
cena bez DPH  43,91

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  939,71
cena bez DPH  249,84

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  650,89
cena bez DPH  115,31

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  268,98
cena bez DPH  71,40

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  233,47
cena bez DPH  41,37

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  378,30
cena bez DPH  100,61

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  292,78
cena bez DPH  51,78

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  837,96
cena bez DPH  148,57

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  341,12
cena bez DPH  90,73

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  183,74
cena bez DPH  32,46

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  478,45
cena bez DPH  127,21

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  254,14
cena bez DPH  67,52

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  188,94
cena bez DPH  33,36

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  425,88
cena bez DPH  113,17
cena bez DPH  56,94
cena bez DPH  62,26
cena bez DPH  74,74
cena bez DPH  119,86
cena bez DPH  48,90