Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Petroleum Ether 190-250°C-Kerosene for analysis (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalógové číslo: 125286,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/III

 110,31 bez DPH  133,48 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  746,41

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  522,77
cena bez DPH  153,74

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  825,64
cena bez DPH  242,85

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  551,27
cena bez DPH  162,14

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  373,81
cena bez DPH  73,31

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  826,58
cena bez DPH  243,12

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  375,15
cena bez DPH  198,18
cena bez DPH  146,36
cena bez DPH  105,07
cena bez DPH  441,90
cena bez DPH  93,88
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  20,24

Výhodné balenie - zľava 10 %

cena bez DPH  267,81
cena bez DPH  74,31

Výhodné balenie - zľava 10 %

cena bez DPH  213,80
cena bez DPH  39,48

Výhodné balenie - zľava 9 %

cena bez DPH  822,30
cena bez DPH  225,15

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  574,17
cena bez DPH  103,99

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  236,49
cena bez DPH  64,31

Výhodné balenie - zľava 7 %

cena bez DPH  207,18
cena bez DPH  37,27

Výhodné balenie - zľava 10 %

cena bez DPH  328,03
cena bez DPH  90,68

Výhodné balenie - zľava 10 %

cena bez DPH  253,36
cena bez DPH  46,68

Výhodné balenie - zľava 9 %

cena bez DPH  733,76
cena bez DPH  133,90

Výhodné balenie - zľava 9 %

cena bez DPH  298,19
cena bez DPH  81,71

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  161,61
cena bez DPH  29,24

Výhodné balenie - zľava 7 %

cena bez DPH  425,20
cena bez DPH  114,60

Výhodné balenie - zľava 9 %

cena bez DPH  221,36
cena bez DPH  60,86

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  164,82