Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Petroleum Ether 190-250°C-Kerosene for analysis (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalógové číslo: 125286,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09

 113,51 bez DPH  137,35 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  750,98

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  631,13
cena bez DPH  185,62

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.036,44
cena bez DPH  304,83

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  685,26
cena bez DPH  201,55

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  440,52
cena bez DPH  86,38

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  972,88
cena bez DPH  286,14

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  385,93
cena bez DPH  147,25
cena bez DPH  105,70
cena bez DPH  444,60
cena bez DPH  94,46
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  20,36

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  301,09
cena bez DPH  79,98

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  240,97
cena bez DPH  42,62

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  912,16
cena bez DPH  242,51

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  631,80
cena bez DPH  111,93

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  261,10
cena bez DPH  69,31

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  226,63
cena bez DPH  40,16

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  367,21
cena bez DPH  97,66

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  284,19
cena bez DPH  50,26

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  813,39
cena bez DPH  144,21

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  331,12
cena bez DPH  88,07

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  178,35
cena bez DPH  31,51

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  464,43
cena bez DPH  123,48

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  246,69
cena bez DPH  65,55

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  183,40
cena bez DPH  32,39