Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Petroleum Ether 190-250°C-Kerosene for analysis (1 x 5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalógové číslo: 125286,0314
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/III
EC-no: 265-151-9

€ 162,97 bez DPH € 197,19 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 396,02
cena bez DPH € 116,48

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 547,00
cena bez DPH € 160,86

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 555,68
cena bez DPH € 163,43
cena bez DPH € 595,93

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 555,68
cena bez DPH € 163,43

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 404,33
cena bez DPH € 118,90

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 280,93
cena bez DPH € 55,10
cena bez DPH € 670,21

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 590,01
cena bez DPH € 173,53

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 294,88
cena bez DPH € 86,70
cena bez DPH € 122,74
cena bez DPH € 86,36
cena bez DPH € 356,86
cena bez DPH € 71,15
cena bez DPH € 0,00
cena bez DPH € 0,00
cena bez DPH € 0,00
cena bez DPH € 0,00
cena bez DPH € 0,00
cena bez DPH € 0,00
cena bez DPH € 401,48
cena bez DPH € 38,15
cena bez DPH € 68,08
cena bez DPH € 30,12
cena bez DPH € 16,64
cena bez DPH € 76,48
cena bez DPH € 38,15
cena bez DPH € 30,12
cena bez DPH € 16,64
cena bez DPH € 53,05
cena bez DPH € 28,98
cena bez DPH € 345,17
cena bez DPH € 14,35
cena bez DPH € 401,48
cena bez DPH € 68,08
cena bez DPH € 16,64
cena bez DPH € 349,36
cena bez DPH € 52,96
cena bez DPH € 33,65
cena bez DPH € 404,45
cena bez DPH € 61,39
cena bez DPH € 39,11