Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Petroleum Ether 190-250°C-Kerosene for analysis (4 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet kusov v balení: 4
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalógové číslo: 125286,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Původní cena:
 474,55 bez DPH
Zľava:
 71,21 (15.01 %)

 403,34 bez DPH  488,04 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  784,86

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  659,61
cena bez DPH  194,00

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.083,21
cena bez DPH  318,58

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  716,18
cena bez DPH  210,64

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  460,40
cena bez DPH  90,28
cena bez DPH  118,64
cena bez DPH  153,89
cena bez DPH  110,47
cena bez DPH  464,66
cena bez DPH  98,73
cena bez DPH  21,29

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  314,68
cena bez DPH  83,60

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  251,84
cena bez DPH  44,55

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  953,31
cena bez DPH  253,45

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  660,31
cena bez DPH  116,98

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  272,88
cena bez DPH  72,44

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  236,85
cena bez DPH  41,98

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  383,78
cena bez DPH  102,07

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  297,02
cena bez DPH  52,53

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  850,09
cena bez DPH  150,73

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  346,06
cena bez DPH  92,04

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  186,40
cena bez DPH  32,93

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  485,38
cena bez DPH  129,05

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  257,82
cena bez DPH  68,50

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  191,68
cena bez DPH  33,84

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  432,05
cena bez DPH  114,80
cena bez DPH  57,77
cena bez DPH  63,16
cena bez DPH  75,82
cena bez DPH  121,60
cena bez DPH  49,61