Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Petroleum Ether 190-250°C-Kerosene for analysis (4 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 4
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalógové číslo: 125286,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/III
Původní cena:
 440,19 bez DPH
Zľava:
 65,95 (14.98 %)

 374,24 bez DPH  452,83 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  744,60

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  521,50
cena bez DPH  153,37

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  823,64
cena bez DPH  242,26

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  549,94
cena bez DPH  161,75

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  372,90
cena bez DPH  73,13

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  824,58
cena bez DPH  242,53
cena bez DPH  110,05
cena bez DPH  197,70
cena bez DPH  146,00
cena bez DPH  104,81
cena bez DPH  440,83
cena bez DPH  93,66
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  20,19

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  298,54
cena bez DPH  79,31

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  238,93
cena bez DPH  42,26

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  904,42
cena bez DPH  240,45

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  626,45
cena bez DPH  110,98

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  258,88
cena bez DPH  68,73

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  224,70
cena bez DPH  39,82

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  364,09
cena bez DPH  96,83

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  281,78
cena bez DPH  49,83

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  806,49
cena bez DPH  142,99

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  328,31
cena bez DPH  87,31

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  176,83
cena bez DPH  31,24

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  460,49
cena bez DPH  122,43

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  244,60
cena bez DPH  64,98

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  181,84