Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Petroleum Ether 40-60°C for analysis, ACS, ISO (1 x 1000 ml)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1000 ml
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalógové číslo: 131315,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II

 55,62 bez DPH  67,30 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  399,77
cena bez DPH  117,59

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  552,17
cena bez DPH  162,38

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  560,93
cena bez DPH  164,98
cena bez DPH  601,57

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  560,93
cena bez DPH  164,98

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  408,16
cena bez DPH  120,02

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  283,60
cena bez DPH  676,55

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  595,60
cena bez DPH  175,17

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  297,67
cena bez DPH  87,52
cena bez DPH  164,50
cena bez DPH  123,90
cena bez DPH  87,18
cena bez DPH  360,23
cena bez DPH  71,82
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  324,23
cena bez DPH  30,81
cena bez DPH  54,99
cena bez DPH  24,34
cena bez DPH  13,45
cena bez DPH  61,75
cena bez DPH  30,81
cena bez DPH  24,34
cena bez DPH  13,45
cena bez DPH  42,85
cena bez DPH  23,40
cena bez DPH  278,74
cena bez DPH  11,57
cena bez DPH  324,23
cena bez DPH  54,99
cena bez DPH  13,45
cena bez DPH  282,12
cena bez DPH  42,76
cena bez DPH  27,18
cena bez DPH  326,64
cena bez DPH  49,58
cena bez DPH  31,60