Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Petroleum Ether 40-60°C for analysis, ACS, ISO (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalógové číslo: 131315,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II

 124,78 bez DPH  150,98 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  658,93

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  415,68
cena bez DPH  122,29
cena bez DPH  625,75

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  583,33
cena bez DPH  171,57

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  424,23

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  294,73
cena bez DPH  57,79

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  619,56
cena bez DPH  182,22

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  309,53
cena bez DPH  91,07
cena bez DPH  173,61
cena bez DPH  129,21
cena bez DPH  90,69
cena bez DPH  380,12
cena bez DPH  75,72
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  110,11
cena bez DPH  44,98
cena bez DPH  125,20
cena bez DPH  48,45
cena bez DPH  43,41
cena bez DPH  33,04
cena bez DPH  58,94
cena bez DPH  25,64
cena bez DPH  14,39
cena bez DPH  66,25
cena bez DPH  33,04
cena bez DPH  25,64
cena bez DPH  14,39
cena bez DPH  43,35
cena bez DPH  23,95
cena bez DPH  12,44
cena bez DPH  58,94
cena bez DPH  14,39
cena bez DPH  45,87
cena bez DPH  29,16
cena bez DPH  53,21
cena bez DPH  33,88
cena bez DPH  49,63
cena bez DPH  32,40
cena bez DPH  42,71
cena bez DPH  27,94