Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Petroleum Ether 40-60°C for analysis, ACS, ISO (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalógové číslo: 131315,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II

 162,80 bez DPH  196,99 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  749,45

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  524,89
cena bez DPH  154,37

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  829,00
cena bez DPH  243,83

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  553,52

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  375,33
cena bez DPH  73,61

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  829,94
cena bez DPH  244,11

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  376,67
cena bez DPH  110,76
cena bez DPH  198,98
cena bez DPH  146,94
cena bez DPH  105,49
cena bez DPH  443,69
cena bez DPH  94,27
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  20,32

Výhodné balenie - zľava 10 %

cena bez DPH  268,90
cena bez DPH  74,61

Výhodné balenie - zľava 10 %

cena bez DPH  214,68
cena bez DPH  39,64

Výhodné balenie - zľava 9 %

cena bez DPH  825,64
cena bez DPH  226,07

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  576,50
cena bez DPH  104,41

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  237,45
cena bez DPH  64,57

Výhodné balenie - zľava 7 %

cena bez DPH  208,02
cena bez DPH  37,42

Výhodné balenie - zľava 10 %

cena bez DPH  329,37
cena bez DPH  91,04

Výhodné balenie - zľava 10 %

cena bez DPH  254,38
cena bez DPH  46,87

Výhodné balenie - zľava 9 %

cena bez DPH  736,74
cena bez DPH  134,45

Výhodné balenie - zľava 9 %

cena bez DPH  299,40
cena bez DPH  82,04

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  162,26
cena bez DPH  29,36

Výhodné balenie - zľava 7 %

cena bez DPH  426,93
cena bez DPH  115,07

Výhodné balenie - zľava 9 %

cena bez DPH  222,26
cena bez DPH  61,11

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  165,49