Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Petroleum Ether 40-60°C for analysis, ACS, ISO (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalógové číslo: 131315,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II

 119,57 bez DPH  144,68 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  398,26
cena bez DPH  117,14

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  550,09
cena bez DPH  161,77

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  558,82
cena bez DPH  164,36
cena bez DPH  599,30

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  558,82
cena bez DPH  164,36

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  406,62

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  282,53
cena bez DPH  55,40
cena bez DPH  674,00

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  593,35
cena bez DPH  174,51

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  296,55
cena bez DPH  87,20
cena bez DPH  163,88
cena bez DPH  123,44
cena bez DPH  86,85
cena bez DPH  358,88
cena bez DPH  71,55
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  323,01
cena bez DPH  30,69
cena bez DPH  54,79
cena bez DPH  24,25
cena bez DPH  13,40
cena bez DPH  61,51
cena bez DPH  30,69
cena bez DPH  24,25
cena bez DPH  13,40
cena bez DPH  42,69
cena bez DPH  23,31
cena bez DPH  277,69
cena bez DPH  11,53
cena bez DPH  323,01
cena bez DPH  54,79
cena bez DPH  13,40
cena bez DPH  281,06
cena bez DPH  42,60
cena bez DPH  27,08
cena bez DPH  325,40
cena bez DPH  49,40
cena bez DPH  31,47