Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Petroleum Ether 40-60°C for analysis, ACS, ISO (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalógové číslo: 131315,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09

 208,51 bez DPH  252,30 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  776,93

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  652,93
cena bez DPH  192,03

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.072,26
cena bez DPH  315,36

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  708,94

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  455,74
cena bez DPH  89,36

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  399,26
cena bez DPH  117,44
cena bez DPH  152,33
cena bez DPH  109,36
cena bez DPH  459,96
cena bez DPH  97,73
cena bez DPH  21,07

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  311,50
cena bez DPH  82,75

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  249,29
cena bez DPH  44,09

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  943,68
cena bez DPH  250,89

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  653,64
cena bez DPH  115,80

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  270,12
cena bez DPH  71,71

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  234,45
cena bez DPH  41,55

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  379,89
cena bez DPH  101,03

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  294,01
cena bez DPH  52,00

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  841,49
cena bez DPH  149,20

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  342,56
cena bez DPH  91,11

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  184,51
cena bez DPH  32,60

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  480,47
cena bez DPH  127,74

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  255,21
cena bez DPH  67,81

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  189,74
cena bez DPH  33,50

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  427,68
cena bez DPH  113,64
cena bez DPH  57,19
cena bez DPH  62,51
cena bez DPH  75,05
cena bez DPH  120,36
cena bez DPH  49,11