Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Petroleum Ether 40-60°C for analysis, ACS, ISO (4 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 4
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalógové číslo: 131315,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
Původní cena:
 608,60 bez DPH
Zľava:
 91,32 (15 %)

 517,28 bez DPH  625,91 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  725,66

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  494,45
cena bez DPH  145,43

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  755,99
cena bez DPH  222,33
cena bez DPH  152,15

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  349,56
cena bez DPH  68,53

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  781,79
cena bez DPH  229,93

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  365,70
cena bez DPH  107,57
cena bez DPH  200,04
cena bez DPH  142,26
cena bez DPH  102,60
cena bez DPH  434,40
cena bez DPH  91,73
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  55,29
cena bez DPH  60,63
cena bez DPH  72,79
cena bez DPH  116,72
cena bez DPH  47,62
cena bez DPH  132,56
cena bez DPH  51,31
cena bez DPH  45,97
cena bez DPH  33,54
cena bez DPH  38,94
cena bez DPH  66,47
cena bez DPH  29,25
cena bez DPH  14,63
cena bez DPH  46,00
cena bez DPH  28,31
cena bez DPH  53,40
cena bez DPH  32,76
cena bez DPH  50,12
cena bez DPH  31,48
cena bez DPH  43,26
cena bez DPH  27,16
cena bez DPH  31,48
cena bez DPH  43,26
cena bez DPH  27,16
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00