Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Petroleum Ether 40-60°C for analysis, ACS, ISO (4 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 4
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalógové číslo: 131315,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
Původní cena:
 484,32 bez DPH
Zľava:
 72,58 (14.99 %)

 411,74 bez DPH  498,21 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  403,28
cena bez DPH  118,62

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  557,02
cena bez DPH  163,81

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  565,86
cena bez DPH  166,42
cena bez DPH  606,85

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  565,86
cena bez DPH  166,42
cena bez DPH  121,08

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  286,08
cena bez DPH  56,11
cena bez DPH  682,49

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  600,83
cena bez DPH  176,71

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  300,28
cena bez DPH  88,29
cena bez DPH  165,95
cena bez DPH  124,99
cena bez DPH  87,94
cena bez DPH  363,40
cena bez DPH  72,45
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  327,07
cena bez DPH  31,08
cena bez DPH  55,47
cena bez DPH  24,55
cena bez DPH  13,57
cena bez DPH  62,29
cena bez DPH  31,08
cena bez DPH  24,55
cena bez DPH  13,57
cena bez DPH  43,23
cena bez DPH  23,60
cena bez DPH  281,19
cena bez DPH  11,68
cena bez DPH  327,07
cena bez DPH  55,47
cena bez DPH  13,57
cena bez DPH  284,60
cena bez DPH  43,14
cena bez DPH  27,42
cena bez DPH  329,50
cena bez DPH  50,02
cena bez DPH  31,87