Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Petroleum Ether 40-60°C for analysis, ACS, ISO (4 x 5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 L
Počet ks v balení: 4
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalógové číslo: 131315,0314
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
Původní cena:
 743,25 bez DPH
Zľava:
 111,50 (15 %)

 631,75 bez DPH  764,42 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  671,89

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  671,89
cena bez DPH  192,64

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  338,64
cena bez DPH  99,55
cena bez DPH  131,76
cena bez DPH  402,23
cena bez DPH  95,03
cena bez DPH  84,92
cena bez DPH  703,83

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  642,17
cena bez DPH  188,87

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  685,09
cena bez DPH  201,55

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  459,64
cena bez DPH  135,17

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  314,77
cena bez DPH  61,74

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  447,02
cena bez DPH  131,53

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  423,86
cena bez DPH  124,70
cena bez DPH  638,07

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  594,81
cena bez DPH  174,95

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  432,58
cena bez DPH  127,24

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  300,53
cena bez DPH  58,93
cena bez DPH  185,81

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  315,62
cena bez DPH  92,86
cena bez DPH  177,03
cena bez DPH  131,76
cena bez DPH  92,47
cena bez DPH  387,60
cena bez DPH  77,21
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  112,27