Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Petroleum Ether 40-60°C for analysis, ACS, ISO (4 x 5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 L
Počet ks v balení: 4
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalógové číslo: 131315,0314
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
Původní cena:
 745,31 bez DPH
Zľava:
 111,81 (15 %)

 633,50 bez DPH  766,54 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  673,74

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  425,03
cena bez DPH  125,04
cena bez DPH  639,83

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  596,45
cena bez DPH  175,43

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  433,77
cena bez DPH  127,59

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  301,36
cena bez DPH  59,10
cena bez DPH  186,32

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  316,49
cena bez DPH  93,12
cena bez DPH  177,52
cena bez DPH  132,12
cena bez DPH  92,72
cena bez DPH  388,66
cena bez DPH  77,43
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  112,59
cena bez DPH  45,98
cena bez DPH  128,01
cena bez DPH  49,54
cena bez DPH  44,39
cena bez DPH  33,79
cena bez DPH  60,27
cena bez DPH  26,22
cena bez DPH  14,71
cena bez DPH  67,74
cena bez DPH  33,79
cena bez DPH  26,22
cena bez DPH  14,71
cena bez DPH  44,32
cena bez DPH  24,50
cena bez DPH  12,72
cena bez DPH  60,27
cena bez DPH  14,71
cena bez DPH  46,90
cena bez DPH  29,81
cena bez DPH  54,40
cena bez DPH  34,64
cena bez DPH  50,74
cena bez DPH  33,13
cena bez DPH  43,67
cena bez DPH  28,57