Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Petroleum Ether 40-60°C for analysis, ACS, ISO (6 x 1000 ml)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1000 ml
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalógové číslo: 131315,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
Původní cena:
 335,99 bez DPH
Zľava:
 50,45 (15.02 %)

 285,54 bez DPH  345,50 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  402,51
cena bez DPH  118,39

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  555,96
cena bez DPH  163,50

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  564,78
cena bez DPH  166,11
cena bez DPH  605,69

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  564,78
cena bez DPH  166,11

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  410,96
cena bez DPH  120,85
cena bez DPH  56,00
cena bez DPH  681,19

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  599,68
cena bez DPH  176,37

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  299,71
cena bez DPH  88,12
cena bez DPH  165,64
cena bez DPH  124,75
cena bez DPH  87,78
cena bez DPH  362,70
cena bez DPH  72,31
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  326,45
cena bez DPH  31,02
cena bez DPH  55,37
cena bez DPH  24,50
cena bez DPH  13,55
cena bez DPH  62,17
cena bez DPH  31,02
cena bez DPH  24,50
cena bez DPH  13,55
cena bez DPH  43,15
cena bez DPH  23,56
cena bez DPH  280,66
cena bez DPH  11,65
cena bez DPH  326,45
cena bez DPH  55,37
cena bez DPH  13,55
cena bez DPH  284,06
cena bez DPH  43,06
cena bez DPH  27,37
cena bez DPH  328,88
cena bez DPH  49,92
cena bez DPH  31,81