Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Petroleum Ether 50-70°C (Reag. Ph. Eur.) for analysis (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalógové číslo: 121862,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 265-151-9

 84,06 bez DPH  101,71 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  665,08

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  665,08
cena bez DPH  190,69

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  335,21
cena bez DPH  98,55
cena bez DPH  130,42
cena bez DPH  398,16
cena bez DPH  94,07
cena bez DPH  84,06
cena bez DPH  696,70

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  635,66
cena bez DPH  186,96

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  678,16
cena bez DPH  199,51

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  454,98
cena bez DPH  133,80

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  311,59
cena bez DPH  61,11

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  442,49
cena bez DPH  130,20

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  442,49
cena bez DPH  130,20
cena bez DPH  696,70

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  635,66
cena bez DPH  186,96

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  454,98
cena bez DPH  133,80

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  311,59
cena bez DPH  61,11

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  678,16
cena bez DPH  199,51

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  335,21
cena bez DPH  98,55
cena bez DPH  190,69
cena bez DPH  130,42
cena bez DPH  94,07
cena bez DPH  398,16
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  111,14