Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Petroleum Ether 60-80°C for analysis (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet kusov v balení: 1
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalógové číslo: 122701,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09

 110,47 bez DPH  133,67 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  784,86

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  659,61
cena bez DPH  194,00

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.083,21
cena bez DPH  318,58

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  716,18
cena bez DPH  210,64

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  460,40
cena bez DPH  90,28

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  403,34
cena bez DPH  118,64
cena bez DPH  153,89
cena bez DPH  464,66
cena bez DPH  98,73
cena bez DPH  21,29

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  314,68
cena bez DPH  83,60

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  251,84
cena bez DPH  44,55

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  953,31
cena bez DPH  253,45

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  660,31
cena bez DPH  116,98

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  272,88
cena bez DPH  72,44

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  236,85
cena bez DPH  41,98

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  383,78
cena bez DPH  102,07

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  297,02
cena bez DPH  52,53

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  850,09
cena bez DPH  150,73

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  346,06
cena bez DPH  92,04

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  186,40
cena bez DPH  32,93

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  485,38
cena bez DPH  129,05

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  257,82
cena bez DPH  68,50

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  191,68
cena bez DPH  33,84

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  432,05
cena bez DPH  114,80
cena bez DPH  57,77
cena bez DPH  63,16
cena bez DPH  75,82
cena bez DPH  121,60
cena bez DPH  49,61