Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Petroleum Ether 60-80°C for analysis (1 x 5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalógové číslo: 122701,0314
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 265-151-9

 402,07 bez DPH  486,51 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  671,63

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  671,63
cena bez DPH  192,57

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  338,51
cena bez DPH  99,52
cena bez DPH  131,70
cena bez DPH  402,07
cena bez DPH  95,00
cena bez DPH  84,88
cena bez DPH  703,55

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  641,91
cena bez DPH  188,79

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  684,83
cena bez DPH  201,47

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  459,45
cena bez DPH  135,12

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  314,64
cena bez DPH  61,71

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  446,84
cena bez DPH  131,48

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  446,84
cena bez DPH  131,48
cena bez DPH  703,55

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  641,91
cena bez DPH  188,79

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  459,45
cena bez DPH  135,12

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  314,64
cena bez DPH  61,71

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  684,83
cena bez DPH  201,47

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  338,51
cena bez DPH  99,52
cena bez DPH  192,57
cena bez DPH  131,70
cena bez DPH  95,00
cena bez DPH  84,88
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  112,23