Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Petroleum Ether 60-80°C for analysis (1 x 5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalógové číslo: 122701,0314
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 265-151-9

 362,98 bez DPH  439,21 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  402,82
cena bez DPH  118,48

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  556,39
cena bez DPH  163,62

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  565,21
cena bez DPH  166,23
cena bez DPH  606,16

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  565,21
cena bez DPH  166,23

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  411,27
cena bez DPH  120,94

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  285,76
cena bez DPH  56,04
cena bez DPH  681,71

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  600,13
cena bez DPH  176,51

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  299,94
cena bez DPH  88,19
cena bez DPH  165,76
cena bez DPH  124,85
cena bez DPH  87,84
cena bez DPH  72,37
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  326,70
cena bez DPH  31,05
cena bez DPH  55,41
cena bez DPH  24,52
cena bez DPH  13,55
cena bez DPH  62,22
cena bez DPH  31,05
cena bez DPH  24,52
cena bez DPH  13,55
cena bez DPH  43,18
cena bez DPH  23,58
cena bez DPH  280,88
cena bez DPH  11,66
cena bez DPH  326,70
cena bez DPH  55,41
cena bez DPH  13,55
cena bez DPH  284,27
cena bez DPH  43,09
cena bez DPH  27,39
cena bez DPH  329,13
cena bez DPH  49,96
cena bez DPH  31,83