Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Petroleum Ether 60-80°C for analysis (1 x 5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalógové číslo: 122701,0314
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09

 448,62 bez DPH  542,83 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  757,76

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  636,83
cena bez DPH  187,30

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.045,81
cena bez DPH  307,58

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  691,45
cena bez DPH  203,36

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  444,50
cena bez DPH  87,17

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  981,68
cena bez DPH  288,73

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  389,41
cena bez DPH  114,54
cena bez DPH  148,58
cena bez DPH  106,66
cena bez DPH  95,31
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  20,55

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  303,81
cena bez DPH  80,71

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  243,14
cena bez DPH  43,00

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  920,40
cena bez DPH  244,71

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  637,51
cena bez DPH  112,94

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  263,45
cena bez DPH  69,94

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  228,68
cena bez DPH  40,52

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  370,53
cena bez DPH  98,55

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  286,76
cena bez DPH  50,71

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  820,74
cena bez DPH  145,52

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  334,11
cena bez DPH  88,86

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  179,97
cena bez DPH  31,79

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  468,63
cena bez DPH  124,60

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  248,92
cena bez DPH  66,13

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  185,06
cena bez DPH  32,68