Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Petroleum Ether 60-80°C for analysis (1 x 5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 L
Počet kusov v balení: 1
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalógové číslo: 122701,0314
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09

 460,93 bez DPH  557,73 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  778,56

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  654,31
cena bez DPH  192,44

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.074,52
cena bez DPH  316,02

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  710,44
cena bez DPH  208,95

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  456,71
cena bez DPH  89,55

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  400,10
cena bez DPH  117,69
cena bez DPH  152,65
cena bez DPH  109,59
cena bez DPH  97,93
cena bez DPH  21,12

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  312,15
cena bez DPH  82,93

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  249,82
cena bez DPH  44,18

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  945,67
cena bez DPH  251,42

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  655,02
cena bez DPH  116,04

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  270,69
cena bez DPH  71,86

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  234,95
cena bez DPH  41,64

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  380,69
cena bez DPH  101,25

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  294,63
cena bez DPH  52,11

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  843,26
cena bez DPH  149,51

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  343,28
cena bez DPH  91,30

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  184,90
cena bez DPH  32,67

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  481,49
cena bez DPH  128,02

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  255,75
cena bez DPH  67,95

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  190,14
cena bez DPH  33,58

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  428,58
cena bez DPH  113,88
cena bez DPH  57,31
cena bez DPH  62,64
cena bez DPH  75,21
cena bez DPH  120,62
cena bez DPH  49,21