Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Petroleum Ether 60-80°C for analysis (1 x 5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalógové číslo: 122701,0314
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 265-151-9

€ 356,59 bez DPH € 431,47 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 395,73
cena bez DPH € 116,40

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 546,59
cena bez DPH € 160,74

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 555,26
cena bez DPH € 163,31
cena bez DPH € 595,48

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 555,26
cena bez DPH € 163,31

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 404,02
cena bez DPH € 118,81

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 280,73
cena bez DPH € 55,06
cena bez DPH € 669,70

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 589,57
cena bez DPH € 173,40

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 294,66
cena bez DPH € 86,64
cena bez DPH € 162,84
cena bez DPH € 122,65
cena bez DPH € 86,30
cena bez DPH € 71,09
cena bez DPH € 0,00
cena bez DPH € 0,00
cena bez DPH € 0,00
cena bez DPH € 0,00
cena bez DPH € 0,00
cena bez DPH € 0,00
cena bez DPH € 401,18
cena bez DPH € 38,12
cena bez DPH € 68,03
cena bez DPH € 30,10
cena bez DPH € 16,63
cena bez DPH € 76,42
cena bez DPH € 38,12
cena bez DPH € 30,10
cena bez DPH € 16,63
cena bez DPH € 53,01
cena bez DPH € 28,95
cena bez DPH € 344,92
cena bez DPH € 14,34
cena bez DPH € 401,18
cena bez DPH € 68,03
cena bez DPH € 16,63
cena bez DPH € 349,10
cena bez DPH € 52,92
cena bez DPH € 33,63
cena bez DPH € 404,15
cena bez DPH € 61,34
cena bez DPH € 39,07