Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Petroleum Ether 60-80°C for analysis (1 x 5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalógové číslo: 122701,0314
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 265-151-9

 376,77 bez DPH  455,89 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  653,12

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  412,02
cena bez DPH  121,21
cena bez DPH  620,25

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  578,20
cena bez DPH  170,07

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  420,50
cena bez DPH  123,69

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  292,13
cena bez DPH  57,29

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  614,12
cena bez DPH  180,62

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  306,80
cena bez DPH  90,26
cena bez DPH  172,08
cena bez DPH  128,07
cena bez DPH  89,88
cena bez DPH  75,06
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  109,14
cena bez DPH  44,58
cena bez DPH  124,09
cena bez DPH  48,02
cena bez DPH  43,03
cena bez DPH  32,75
cena bez DPH  58,43
cena bez DPH  25,42
cena bez DPH  14,26
cena bez DPH  65,67
cena bez DPH  32,75
cena bez DPH  25,42
cena bez DPH  14,26
cena bez DPH  42,97
cena bez DPH  23,74
cena bez DPH  12,33
cena bez DPH  58,43
cena bez DPH  14,26
cena bez DPH  45,46
cena bez DPH  28,90
cena bez DPH  52,74
cena bez DPH  33,58
cena bez DPH  49,20
cena bez DPH  32,12
cena bez DPH  42,33
cena bez DPH  27,69