Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Chloroform stabilized with ~ 50 ppm of amylene (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 67-66-3
Katalógové číslo: 133101,1611
H-vety: H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H331 Toxický při vdechování. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H361D H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Nebezpečnosť:
  • GHS06
  • GHS08
ADR: 6.1/III
EC-no: 200-663-8
Molární hmotnost: 119,38 g/mol

 70,24 bez DPH  84,99 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  48,06
cena bez DPH  219,16

Výhodné balenie - zľava 15 %

  • CAS: 67-66-3
  • Kat. č.: 141252,1714
cena bez DPH  624,97
cena bez DPH  183,82

Výhodné balenie - zľava 15 %

  • CAS: 67-66-3
  • Kat. č.: 141252,1612
cena bez DPH  406,98
cena bez DPH  119,71

Výhodné balenie - zľava 15 %

  • CAS: 67-66-3
  • Kat. č.: 141252,1611
cena bez DPH  269,14
cena bez DPH  52,77
cena bez DPH  496,31
cena bez DPH  358,10
cena bez DPH  488,77
cena bez DPH  143,74
cena bez DPH  348,48
cena bez DPH  68,36
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  130,04
cena bez DPH  54,72
cena bez DPH  117,70
cena bez DPH  49,50
cena bez DPH  215,17
cena bez DPH  96,72
cena bez DPH  84,37
cena bez DPH  186,31
cena bez DPH  85,25
cena bez DPH  72,65
cena bez DPH  74,38
cena bez DPH  39,42
cena bez DPH  14,39
cena bez DPH  56,95
cena bez DPH  42,21
cena bez DPH  27,58
cena bez DPH  65,97
cena bez DPH  49,03
cena bez DPH  31,98
cena bez DPH  31,92
cena bez DPH  16,71
cena bez DPH  36,94
cena bez DPH  20,07
cena bez DPH  27,52
cena bez DPH  65,50
cena bez DPH  53,59
cena bez DPH  38,64
cena bez DPH  32,23