Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Chloroform stabilized with ~ 50 ppm of amylene (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS (1 x 1000 ml)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1000 ml
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 67-66-3
Katalógové číslo: 133101,1611
H-vety: H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H331 Toxický při vdechování. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H361D H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Nebezpečnosť:
  • GHS06
  • GHS08
ADR: 6.1/III
EC-no: 200-663-8
Molární hmotnost: 119,38 g/mol

 67,35 bez DPH  81,49 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  46,06
cena bez DPH  221,17
cena bez DPH  213,21
cena bez DPH  117,70
cena bez DPH  201,07

Výhodné balenie - zľava 15 %

  • CAS: 67-66-3
  • Kat. č.: 141252,1714
cena bez DPH  607,68
cena bez DPH  178,72

Výhodné balenie - zľava 15 %

  • CAS: 67-66-3
  • Kat. č.: 141252,1612
cena bez DPH  395,89
cena bez DPH  116,42

Výhodné balenie - zľava 15 %

  • CAS: 67-66-3
  • Kat. č.: 141252,1611
cena bez DPH  261,77
cena bez DPH  51,32
cena bez DPH  482,90
cena bez DPH  343,29
cena bez DPH  475,30
cena bez DPH  139,80
cena bez DPH  339,18
cena bez DPH  66,50
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  77,47
cena bez DPH  37,15
cena bez DPH  13,53
cena bez DPH  64,64
cena bez DPH  45,56
cena bez DPH  27,77
cena bez DPH  74,98
cena bez DPH  52,85
cena bez DPH  32,16
cena bez DPH  30,07
cena bez DPH  15,77
cena bez DPH  37,61
cena bez DPH  20,54
cena bez DPH  29,70
cena bez DPH  62,02
cena bez DPH  58,68
cena bez DPH  38,83
cena bez DPH  33,84
cena bez DPH  29,98
cena bez DPH  39,23