Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Chloroform stabilized with ~ 50 ppm of amylene (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 67-66-3
Katalógové číslo: 133101,1612
H-vety: H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H331 Toxický při vdechování. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H361D H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Nebezpečnosť:
  • GHS06
  • GHS08
ADR: 6.1/III
EC-no: 200-663-8
Molární hmotnost: 119,38 g/mol

 167,62 bez DPH  202,82 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

  • CAS: 67-66-3
  • Kat. č.: A3691,1000
cena bez DPH  55,36
cena bez DPH  244,99

Výhodné balenie - zľava 15 %

  • CAS: 67-66-3
  • Kat. č.: 141252,1714
cena bez DPH  733,98
cena bez DPH  215,88

Výhodné balenie - zľava 15 %

  • CAS: 67-66-3
  • Kat. č.: 141252,1612
cena bez DPH  466,08
cena bez DPH  137,09

Výhodné balenie - zľava 15 %

  • CAS: 67-66-3
  • Kat. č.: 141252,1611
cena bez DPH  305,59
cena bez DPH  59,92
cena bez DPH  569,83
cena bez DPH  415,42
cena bez DPH  554,83
cena bez DPH  163,17
cena bez DPH  393,53
cena bez DPH  77,14
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  51,00
cena bez DPH  27,36
cena bez DPH  13,40
cena bez DPH  72,24
cena bez DPH  65,12
cena bez DPH  129,02
cena bez DPH  116,28
cena bez DPH  139,83
cena bez DPH  58,83
cena bez DPH  126,55
cena bez DPH  53,23
cena bez DPH  231,35
cena bez DPH  103,99
cena bez DPH  90,72
cena bez DPH  200,31
cena bez DPH  91,66
cena bez DPH  78,12
cena bez DPH  97,68
cena bez DPH  39,99
cena bez DPH  13,68
cena bez DPH  59,92
cena bez DPH  44,88
cena bez DPH  27,60
cena bez DPH  69,47
cena bez DPH  52,01
cena bez DPH  32,08
cena bez DPH  32,49
cena bez DPH  15,91