Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
 • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Chloroform stabilized with ~ 50 ppm of amylene (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS (6 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 67-66-3
Katalógové číslo: 133101,1611
H-vety: H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H331 Toxický při vdechování. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H361D H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Nebezpečnosť:
 • GHS06
 • GHS08
Molární hmotnost: 119.38 g/mol
Původní cena:
 569,01 bez DPH
Zľava:
 85,26 (14.98 %)

 483,75 bez DPH  585,34 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

 • CAS: 67-66-3
 • Kat. č.: A3691,1000
cena bez DPH  62,17
cena bez DPH  291,96

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 67-66-3
 • Kat. č.: 141252,1714
cena bez DPH  879,03
cena bez DPH  258,52

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 67-66-3
 • Kat. č.: 141252,1612
cena bez DPH  544,14
cena bez DPH  160,03

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 67-66-3
 • Kat. č.: 141252,1611
cena bez DPH  355,02
cena bez DPH  69,62
cena bez DPH  669,79
cena bez DPH  648,48
cena bez DPH  190,71
cena bez DPH  455,74
cena bez DPH  89,36
cena bez DPH  40,02
cena bez DPH  23,75

Výhodné balenie - zľava 6 %

 • CAS: 67-66-3
 • Kat. č.: LC-10132,1
cena bez DPH  250,12
cena bez DPH  44,30

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  396,05
cena bez DPH  105,18

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  281,06
cena bez DPH  49,69

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  493,29
cena bez DPH  131,02

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  499,00
cena bez DPH  132,52

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  389,50
cena bez DPH  68,99

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  205,41
cena bez DPH  36,40
cena bez DPH  57,60
cena bez DPH  28,28
cena bez DPH  18,32
cena bez DPH  74,50
cena bez DPH  67,15
cena bez DPH  133,04
cena bez DPH  119,91
cena bez DPH  144,18
cena bez DPH  60,67
cena bez DPH  130,50
cena bez DPH  54,88
cena bez DPH  238,56
cena bez DPH  107,23
cena bez DPH  93,55
cena bez DPH  206,56
cena bez DPH  94,52
cena bez DPH  80,55
cena bez DPH  152,06
cena bez DPH  65,44