Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Chloroform stabilized with ethanol (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 67-66-3
Katalógové číslo: 131252,1611
H-vety: H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H331 Toxický při vdechování. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H361D H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Nebezpečnosť:
 • GHS06
 • GHS08
ADR: 6.1/III
EC-no: 200-663-8
Molární hmotnost: 119,38 g/mol

 72,79 bez DPH  88,08 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 67-66-3
 • Kat. č.: 141252.1714
cena bez DPH  678,98
cena bez DPH  199,75

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 67-66-3
 • Kat. č.: 141252.1612
cena bez DPH  439,95
cena bez DPH  129,40

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 67-66-3
 • Kat. č.: 141252.1611
cena bez DPH  288,31
cena bez DPH  56,57
cena bez DPH  523,44
cena bez DPH  154,04
cena bez DPH  371,02
cena bez DPH  72,79
cena bez DPH  226,83
cena bez DPH  538,00
cena bez DPH  384,88
cena bez DPH  49,74
cena bez DPH  226,83

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 67-66-3
 • Kat. č.: 141252,1714
cena bez DPH  678,98
cena bez DPH  199,75

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 67-66-3
 • Kat. č.: 141252,1612
cena bez DPH  439,95
cena bez DPH  129,40

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 67-66-3
 • Kat. č.: 141252,1611
cena bez DPH  288,31
cena bez DPH  56,57
cena bez DPH  538,00
cena bez DPH  384,88
cena bez DPH  523,44
cena bez DPH  154,04
cena bez DPH  371,02
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  134,60
cena bez DPH  56,64
cena bez DPH  121,82
cena bez DPH  51,24
cena bez DPH  222,70
cena bez DPH  100,11
cena bez DPH  87,32
cena bez DPH  192,83
cena bez DPH  88,24
cena bez DPH  75,20
cena bez DPH  76,98
cena bez DPH  40,80
cena bez DPH  14,89
cena bez DPH  58,94
cena bez DPH  43,69
cena bez DPH  28,55