Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Chloroform stabilized with ethanol (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (1 x 1000 ml)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1000 ml
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 67-66-3
Katalógové číslo: 131252,1611
H-vety: H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H331 Toxický při vdechování. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H361D H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Nebezpečnosť:
  • GHS06
  • GHS08
ADR: 6.1/III
EC-no: 200-663-8
Molární hmotnost: 119,38 g/mol

 67,26 bez DPH  81,39 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  46,59
cena bez DPH  223,69
cena bez DPH  215,66
cena bez DPH  119,05
cena bez DPH  203,36

Výhodné balenie - zľava 15 %

  • CAS: 67-66-3
  • Kat. č.: 141252,1714
cena bez DPH  614,64
cena bez DPH  180,77

Výhodné balenie - zľava 15 %

  • CAS: 67-66-3
  • Kat. č.: 141252,1612
cena bez DPH  400,43
cena bez DPH  117,76

Výhodné balenie - zľava 15 %

  • CAS: 67-66-3
  • Kat. č.: 141252,1611
cena bez DPH  264,77
cena bez DPH  51,91
cena bez DPH  488,43
cena bez DPH  347,22
cena bez DPH  480,74
cena bez DPH  141,40
cena bez DPH  343,06
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  78,36
cena bez DPH  37,57
cena bez DPH  13,68
cena bez DPH  65,37
cena bez DPH  46,08
cena bez DPH  28,08
cena bez DPH  75,83
cena bez DPH  53,45
cena bez DPH  32,53
cena bez DPH  30,41
cena bez DPH  15,95
cena bez DPH  38,04
cena bez DPH  20,77
cena bez DPH  30,04
cena bez DPH  62,73
cena bez DPH  59,36
cena bez DPH  39,27
cena bez DPH  34,23
cena bez DPH  30,32
cena bez DPH  39,69