Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Chloroform stabilized with ethanol (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 67-66-3
Katalógové číslo: 131252,1612
H-vety: H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H331 Toxický při vdechování. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H361D H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Nebezpečnosť:
  • GHS06
  • GHS08
ADR: 6.1/III
EC-no: 200-663-8
Molární hmotnost: 119,38 g/mol

 147,26 bez DPH  178,19 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  49,24
cena bez DPH  224,54

Výhodné balenie - zľava 15 %

  • CAS: 67-66-3
  • Kat. č.: 141252,1714
cena bez DPH  640,31
cena bez DPH  188,33

Výhodné balenie - zľava 15 %

  • CAS: 67-66-3
  • Kat. č.: 141252,1612
cena bez DPH  416,96
cena bez DPH  122,64

Výhodné balenie - zľava 15 %

  • CAS: 67-66-3
  • Kat. č.: 141252,1611
cena bez DPH  275,74
cena bez DPH  54,07
cena bez DPH  508,48
cena bez DPH  366,88
cena bez DPH  500,76
cena bez DPH  357,03
cena bez DPH  70,03
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  133,23
cena bez DPH  56,06
cena bez DPH  120,59
cena bez DPH  50,72
cena bez DPH  220,45
cena bez DPH  99,09
cena bez DPH  86,45
cena bez DPH  190,88
cena bez DPH  87,35
cena bez DPH  74,44
cena bez DPH  76,21
cena bez DPH  40,39
cena bez DPH  14,74
cena bez DPH  58,35
cena bez DPH  43,26
cena bez DPH  28,26
cena bez DPH  67,59
cena bez DPH  50,24
cena bez DPH  32,76
cena bez DPH  32,69
cena bez DPH  17,12
cena bez DPH  37,84
cena bez DPH  20,56
cena bez DPH  28,19
cena bez DPH  67,10
cena bez DPH  54,90
cena bez DPH  39,59
cena bez DPH  33,02