Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Chloroform stabilized with ethanol (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 67-66-3
Katalógové číslo: 131252,1612
H-vety: H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H331 Toxický při vdechování. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H361D H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Nebezpečnosť:
 • GHS06
 • GHS08
ADR: 6.1/III
EC-no: 200-663-8
Molární hmotnost: 119,38 g/mol

 153,38 bez DPH  185,59 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 67-66-3
 • Kat. č.: 141252.1714
cena bez DPH  676,05
cena bez DPH  198,89

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 67-66-3
 • Kat. č.: 141252.1612
cena bez DPH  438,05
cena bez DPH  128,84

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 67-66-3
 • Kat. č.: 141252.1611
cena bez DPH  287,07
cena bez DPH  56,33
cena bez DPH  521,18
cena bez DPH  153,38
cena bez DPH  369,42
cena bez DPH  72,48
cena bez DPH  225,86
cena bez DPH  535,69
cena bez DPH  383,21
cena bez DPH  49,53
cena bez DPH  225,86

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 67-66-3
 • Kat. č.: 141252,1714
cena bez DPH  676,05
cena bez DPH  198,89

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 67-66-3
 • Kat. č.: 141252,1612
cena bez DPH  438,05
cena bez DPH  128,84

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 67-66-3
 • Kat. č.: 141252,1611
cena bez DPH  287,07
cena bez DPH  56,33
cena bez DPH  535,69
cena bez DPH  383,21
cena bez DPH  521,18
cena bez DPH  369,42
cena bez DPH  72,48
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  134,02
cena bez DPH  56,39
cena bez DPH  121,30
cena bez DPH  51,02
cena bez DPH  221,74
cena bez DPH  99,67
cena bez DPH  86,95
cena bez DPH  191,99
cena bez DPH  87,86
cena bez DPH  74,88
cena bez DPH  76,65
cena bez DPH  40,63
cena bez DPH  14,83
cena bez DPH  58,69
cena bez DPH  43,50
cena bez DPH  28,42