Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Chloroform stabilized with ethanol (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (6 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 67-66-3
Katalógové číslo: 131252,1611
H-vety: H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H331 Toxický při vdechování. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H361D H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Nebezpečnosť:
 • GHS06
 • GHS08
ADR: 6.1/III
EC-no: 200-663-8
Molární hmotnost: 119,38 g/mol
Původní cena:
 426,49 bez DPH
Zľava:
 64,09 (15.03 %)

 362,40 bez DPH  438,50 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  0,00

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 67-66-3
 • Kat. č.: 141252.1714
cena bez DPH  682,19
cena bez DPH  200,70

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 67-66-3
 • Kat. č.: 141252.1612
cena bez DPH  442,03
cena bez DPH  130,01

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 67-66-3
 • Kat. č.: 141252.1611
cena bez DPH  289,68
cena bez DPH  56,83
cena bez DPH  525,92
cena bez DPH  154,77
cena bez DPH  372,79
cena bez DPH  73,14
cena bez DPH  227,91
cena bez DPH  540,55
cena bez DPH  386,70
cena bez DPH  49,98
cena bez DPH  227,91

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 67-66-3
 • Kat. č.: 141252,1714
cena bez DPH  649,92
cena bez DPH  191,16

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 67-66-3
 • Kat. č.: 141252,1612
cena bez DPH  423,21
cena bez DPH  124,49

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 67-66-3
 • Kat. č.: 141252,1611
cena bez DPH  279,88
cena bez DPH  54,88
cena bez DPH  516,12
cena bez DPH  372,39
cena bez DPH  508,28
cena bez DPH  149,48
cena bez DPH  71,08
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  135,24
cena bez DPH  56,90
cena bez DPH  122,40
cena bez DPH  51,48
cena bez DPH  223,76
cena bez DPH  100,58
cena bez DPH  87,74
cena bez DPH  193,74
cena bez DPH  88,65
cena bez DPH  75,55
cena bez DPH  77,36
cena bez DPH  40,99
cena bez DPH  14,96
cena bez DPH  59,22
cena bez DPH  43,90
cena bez DPH  28,68